حسین نوش‌آذر

حسین نوش‌آذر: نویسنده و روزنامه‌نگار. متولد ۱۳۴۲. رمان‌های «سفرکرده‌ها» (نشر نی)، «سایه‌اش دیگر زمین را سیاه نخواهد کرد» (انتشارات مروارید) در ایران. چندین مجموعه داستان و رمان در آمریکا، سوئد و آلمان. ترجمه سه رمان از ریچارد براتیگان (انتشارات مروارید) و رمان «جاده» نوشته کورمک مک‌کارتی (انتشارات مروارید). انتشار فصل‌نامه‌های ادبی «سنگ» و «کاکتوس» در سال‌های دهه ۱۳۷۰ در آمریکا و اروپا.

حسین نوش‌آذر: نویسنده و روزنامه‌نگار. متولد ۱۳۴۲. رمان‌های «سفرکرده‌ها» (نشر نی)، «سایه‌اش دیگر زمین را سیاه نخواهد کرد» (انتشارات مروارید) در ایران. چندین مجموعه داستان و رمان در آمریکا، سوئد و آلمان. ترجمه سه رمان از ریچارد براتیگان (انتشارات مروارید) و رمان «جاده» نوشته کورمک مک‌کارتی (انتشارات مروارید). انتشار فصل‌نامه‌های ادبی «سنگ» و «کاکتوس» در سال‌های دهه ۱۳۷۰ در آمریکا و اروپا.