close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
بازگشت به کتاب اول
خوزستان

عباس عباسی زاده

فرماندار شهرستان گتوند

ایران،استان خوزستان، جنت مکان، جاده شوشتر - گتوند، بلوار زنده یاد مجید احمدی

عباس عباسی زاده