بازگشت به کتاب اول
کرمانشاه | کرمانشاه

جبار گوهری

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، جنب پارک شاهد، خیابان میراث فرهنگی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه