بازگشت به کتاب اول
البرز | البرز

حسین تقی نژاد

مدیر عامل شرکت گاز

کرج- میدان طالقانی- شهرک اداری حسن آباد-خیابان فرهنگ، روبروی تربیت ششم- شرکت گاز استان البرز