بازگشت به کتاب اول
کرمانشاه | کرمانشاه

پیمان زین الدینی

سرپرست معاونت صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، جنب پارک شاهد، خیابان میراث فرهنگی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه