بازگشت به کتاب اول
البرز | البرز

سیداسماعیل حقیقت حسینی

معاون مدیریت و برنامه ریزی تلفیقی شرکت گاز

کرج- میدان طالقانی- شهرک اداری حسن آباد-خیابان فرهنگ، روبروی تربیت ششم- شرکت گاز استان البرز