close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.

بازگشت به کتاب اول

سمنان

محسن مهرابی

سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

ایران،شاهرود، میدان هفتم تیر- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود
مشخصات کامل
سمنان

حمید واحدی

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

ایران،شاهرود، میدان هفتم تیر- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود
مشخصات کامل
سمنان

ملیحه باقری

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

ایران،شاهرود، میدان هفتم تیر- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود
مشخصات کامل
سمنان

حسین شیبانی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

ایران،شاهرود، میدان هفتم تیر- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود
مشخصات کامل
سمنان

رزیتا هدایتی

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

ایران،سمنان – بلوار بسیج - ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان ( طبقه سوم )
مشخصات کامل
سمنان

محمود یحیایی

مدیر روابط عمومی و امور اجرایی حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

ایران،سمنان- میدان معلم - بلوار بسیج – بعد از پل امیر کبیر - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان - طبقه 6 - روابط عمومی
مشخصات کامل
سمنان

کامران قدس

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

ایران،سمنان – بلوار بسیج - ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان سمنان
مشخصات کامل
سمنان

هادی قربانی

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

ایران، زنجان، شاهرود میدان هفت تیر، دانشگاه صنعتی شاهرود
مشخصات کامل
سمنان

حسين خسروی

معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود

ایران، زنجان، شاهرود میدان هفت تیر، دانشگاه صنعتی شاهرود
مشخصات کامل
سمنان

محمد علی مولائی

معاون اداري و مالي دانشگاه صنعتی شاهرود

ایران، زنجان، شاهرود میدان هفت تیر، دانشگاه صنعتی شاهرود
مشخصات کامل
سمنان

محمد عطایی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شاهرود

ایران، زنجان، شاهرود میدان هفت تیر، دانشگاه صنعتی شاهرود
مشخصات کامل
سمنان

حمید حسن پور

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی شاهرود

ایران، زنجان، شاهرود میدان هفت تیر، دانشگاه صنعتی شاهرود
مشخصات کامل