بازگشت به کتاب اول

همدان | همدان

مجید صفدریان

مدیرکل ستاد بنیاد شهید و امور ایثارگران

تهران، ولیعصر، طالقانی، بین بازرگانی و خوشبختی

مجید صفدریان

مشخصات کامل
همدان | همذان

مجید صفدریان

مدیرکل ستاد همدان بنیاد شهید و امور ایثارگران

مجید صفدریان

مشخصات کامل
همدان | همدان

احمد عباسی

نماینده چهارمین مجمع کانون بازنشستگان ناجا

تهران- بلوارکشاورز - بین خیابان قدس و 16 آذر - پلاک 230 - کانون بازنشستگان ناجا

احمد عباسی

مشخصات کامل
همدان | همدان

عباداله نیازی

مدیریت شعب استان پست بانک ایران

همدان – بلوار خواجه رشید جنب اداره گاز ساختمان پست بانک ایران

عباداله نیازی

مشخصات کامل
همدان | همدان

مهندس علی مالمیر

مدیر کل اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

همدان، میدان جهاد خیابان عارف قزويني، چهارراه نظری، باغ عمارت نظري - اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان

مهندس علی مالمیر

مشخصات کامل
همدان | همدان

اتابک صفری تورج

مسئول دفتراداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی

همدان، میدان جهاد خیابان عارف قزويني، چهارراه نظری، باغ عمارت نظري - اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان

اتابک صفری تورج

مشخصات کامل
همدان | همدان

دانش شاهسوند

رئیس اداره حراست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

همدان، میدان جهاد خیابان عارف قزويني، چهارراه نظری، باغ عمارت نظري - اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان

دانش شاهسوند

مشخصات کامل
همدان | همدان

مهدی الست

مسئول امور حقوقی و املاک اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

همدان، میدان جهاد خیابان عارف قزويني، چهارراه نظری، باغ عمارت نظري - اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان
مشخصات کامل
همدان | همدان

مجید جهانگیریان

رئیس اداره میراث فرهنگی

همدان، میدان جهاد خیابان عارف قزويني، چهارراه نظری، باغ عمارت نظري - اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان

مجید جهانگیریان

مشخصات کامل
همدان | رزن

شهروز کهیایی

مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

همدان، میدان جهاد خیابان عارف قزويني، چهارراه نظری، باغ عمارت نظري - اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان

شهروز کهیایی

مشخصات کامل
همدان | همدان

محمدرضا عزیزی

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

همدان، میدان جهاد خیابان عارف قزويني، چهارراه نظری، باغ عمارت نظري - اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان

محمدرضا عزیزی

مشخصات کامل
همدان | همدان

محمدرضا خلجی

مسئول روابط عمومی میراث فرهنگی

همدان، میدان جهاد خیابان عارف قزويني، چهارراه نظری، باغ عمارت نظري - اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان

محمدرضا خلجی

مشخصات کامل