بازگشت به کتاب اول

اصفهان | اصفهان

مسعود احمدی‌نیا

مدیرکل ستاد بنیاد شهید و امور ایثارگران

تهران، ولیعصر، طالقانی، بین بازرگانی و خوشبختی

مسعود احمدی‌نیا

مشخصات کامل
اصفهان | اصفهان

اکبر حمیدی پور

نماینده چهارمین مجمع کانون بازنشستگان ناجا

تهران- بلوارکشاورز - بین خیابان قدس و 16 آذر - پلاک 230 - کانون بازنشستگان ناجا

اکبر حمیدی پور

مشخصات کامل
اصفهان | اصفهان

افشین کلانی

مدیریت شعب استان

خیابان محتشم کاشانی نبش بن‌بست کیوان

افشین کلانی

مشخصات کامل
اصفهان | اصفهان

مجید مصطفائی

مسئول دفتر و پاسخگوئی به مراجعین جهاد کشاورزی

میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزارجریب ، صندوق پستی 4114

مجید مصطفائی

مشخصات کامل
اصفهان | اصفهان

سیدابوالفضل حسینی

کارشناس مسئول امور برادران جهاد کشاورزی

میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزارجریب ، صندوق پستی 4114

سیدابوالفضل حسینی

مشخصات کامل
اصفهان | اصفهان

سمیه حسن زاده

مسئول امور خواهران جهاد کشاورزی

میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزارجریب ، صندوق پستی 4114

سمیه حسن زاده

مشخصات کامل
اصفهان | اصفهان

اصغر محسن زاده کرمانی

معاون معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی

میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزارجریب ، صندوق پستی 4114

اصغر محسن زاده کرمانی

مشخصات کامل
اصفهان | اصفهان

محسن جعفرزاده

جانشین معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی

میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزارجریب ، صندوق پستی 4114

محسن جعفرزاده

مشخصات کامل
اصفهان | اصفهان

مهری نادعلی

مسئول دفتر معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی

میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزارجریب ، صندوق پستی 4114

مهری نادعلی

مشخصات کامل
اصفهان | اصفهان

محمدعلی شيرازی

مدير امور برنامه و بودجه جهاد کشاورزی

میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزارجریب ، صندوق پستی 4114

محمدعلی شيرازی

مشخصات کامل
اصفهان | اصفهان

مرتضی صابری

معاون مدیر امور برنامه و بودجه جهاد کشاورزی

میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزارجریب ، صندوق پستی 4114

مرتضی صابری

مشخصات کامل
اصفهان | اصفهان

امید شریفی

كارشناس بودجه جهاد کشاورزی

میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزارجریب ، صندوق پستی 4114

امید شریفی

مشخصات کامل