بازگشت به کتاب اول

خراسان رضوی | خراسان رضوی

اصحاب کریمی

ستاد مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران

تهران، ولیعصر، طالقانی، بین بازرگانی و خوشبختی

اصحاب کریمی

مشخصات کامل
خراسان رضوی | خراسان رضوی

ابراهیم واعظی مقدم

نماینده چهارمین مجمع کانون بازنشستگان ناجا

تهران- بلوارکشاورز - بین خیابان قدس و 16 آذر - پلاک 230 - کانون بازنشستگان ناجا

ابراهیم واعظی مقدم

مشخصات کامل
خراسان رضوی | خراسان رضوی

اکبر اقابی بیگی

نماینده چهارمین مجمع کانون بازنشستگان ناجا

تهران- بلوارکشاورز - بین خیابان قدس و 16 آذر - پلاک 230 - کانون بازنشستگان ناجا

اکبر اقابی بیگی

مشخصات کامل
خراسان رضوی | خراسان رضوی

محمود شیردل

مدیریت شعب استان پست بانک

مشهد – بلوار خیام روبروی هتل هما

محمود شیردل

مشخصات کامل
خراسان رضوی | بیرجند

زهرا رضایی ملکوتی

کارشناس ثبت میراث طبیعی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

خیابان مدرس- نبش مدرس 23 بیرجند خراسان جنوبی

زهرا رضایی ملکوتی

مشخصات کامل
خراسان رضوی | بیرجند

کاظم شبنم زاده

کارشناس ناظر فنی استان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

خیابان مدرس- نبش مدرس 23 بیرجند خراسان جنوبی

کاظم شبنم زاده

مشخصات کامل
خراسان رضوی | بیرجند

جواد سیروسی

کارشناس باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

خیابان مدرس- نبش مدرس 23 بیرجند خراسان جنوبی

جواد سیروسی

مشخصات کامل
خراسان رضوی | مشهد

محمدعلی علی نژاد

کارشناس روابط عمومی میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی

مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

محمدعلی علی نژاد

مشخصات کامل
خراسان رضوی | مشهد

علی اکبر بارانی

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کارشناس روابط عمومی

مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
مشخصات کامل
خراسان رضوی | مشهد

یوسف بیدخوری

کمیته خدمات و اسکان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی

مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
مشخصات کامل
خراسان رضوی | مشهد

ابراهیم نصری

کمیته خدمات حمل و نقل و برنامه ریزی امار میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی

مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
مشخصات کامل
خراسان رضوی | مشهد

محسن نصرپور

کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی

مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
مشخصات کامل