بازگشت به کتاب اول

کردستان | کردستان

رضا نجفی

مدیرکل ستاد بنیاد شهید و امور ایثارگران

تهران، ولیعصر، طالقانی، بین بازرگانی و خوشبختی

رضا نجفی

مشخصات کامل
کردستان | کردستان

علیمراد رضایی

نماینده چهارمین مجمع کانون بازنشستگان ناجا

تهران- بلوارکشاورز - بین خیابان قدس و 16 آذر - پلاک 230 - کانون بازنشستگان ناجا

علیمراد رضایی

مشخصات کامل
کردستان | کردستان

حسین واحدی

مدیر شعب استان پست بانک ایران

خیابان امام – روبروی مرکز پیش دانشگاهی امام

حسین واحدی

مشخصات کامل
کردستان | کردستان

عبید علیمحمدی

معاونت برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق

سنندج-بلوار جانبازان-سایت اداری
مشخصات کامل
کردستان | کردستان

شاهین میروانی

معاونت مالی و پشتیبانی شرکت توزیع برق

سنندج-بلوار جانبازان-سایت اداری

شاهین میروانی

مشخصات کامل
کردستان | کردستان

هیوا خرم

معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق

سنندج-بلوار جانبازان-سایت اداری

هیوا خرم

مشخصات کامل
کردستان | کردستان

شرافت عطایی

معاونت منابع انسانی شرکت توزیع برق

سنندج-بلوار جانبازان-سایت اداری
مشخصات کامل
کردستان | کردستان

چنور بلوری

مدیر دفتر هیات مدیره و مدیر عامل شرکت توزیع برق

سنندج-بلوار جانبازان-سایت اداری
مشخصات کامل
کردستان | کردستان

آرش امینی

مدیردفتر نظارت بر خدمات مشترکین

سنندج-بلوار جانبازان-سایت اداری

آرش امینی

مشخصات کامل
کردستان | کردستان

کوهسار رسولی تبار

مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق

سنندج-بلوار جانبازان-سایت اداری

کوهسار رسولی تبار

مشخصات کامل
کردستان | کردستان

ثریا احمد پور

مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت توزیع برق

سنندج-بلوار جانبازان-سایت اداری
مشخصات کامل
کردستان | کردستان

فواد گل آور

مدیر دفتر مهندسی و نظارت شرکت توزیع برق

سنندج-بلوار جانبازان-سایت اداری
مشخصات کامل