بازگشت به کتاب اول

لرستان | لرستان

محمود زرین جویی

مدیرکل ستاد بنیاد شهید و امور ایثارگران

تهران، ولیعصر، طالقانی، بین بازرگانی و خوشبختی

محمود زرین جویی

مشخصات کامل
لرستان | لرستان

حسین امینی تاری

نماینده چهارمین مجمع کانون بازنشستگان ناجا

تهران- بلوارکشاورز - بین خیابان قدس و 16 آذر - پلاک 230 - کانون بازنشستگان ناجا

حسین امینی تاری

مشخصات کامل
لرستان | خرم اباد

فردین امیری

مدیریت شعب استان پست بانک ایران

خرم آباد – چهارراه بانک جنب بیمه ایران ساختمان پست بانک ایران
مشخصات کامل
لرستان | لرستان

حشمت یاوریان

مدیر دفتر حقوقی شرکت توزیع برق

خرم‌آباد، کیو، بلوار ولایت، بلوار حج

حشمت یاوریان

مشخصات کامل
لرستان | لرستان

محمد اسکندری

مدیر دفتر بهره برداری شرکت توزیع برق

خرم‌آباد، کیو، بلوار ولایت، بلوار حج

محمد اسکندری

مشخصات کامل
لرستان | لرستان

شاپور رضاییان

مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت توزیع برق

خرم‌آباد، کیو، بلوار ولایت، بلوار حج

شاپور رضاییان

مشخصات کامل
لرستان | لرستان

قاسم ترابی

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق

خرم‌آباد، کیو، بلوار ولایت، بلوار حج

قاسم ترابی

مشخصات کامل
لرستان | لرستان

امین رضا برومند

مدیر اداره نظارت شرکت توزیع برق

خرم‌آباد، کیو، بلوار ولایت، بلوار حج

امین رضا برومند

مشخصات کامل
لرستان | رومشگان

مهرداد حیدری کیا

مدیریت توزیع برق رومشگان

خرم‌آباد، کیو، بلوار ولایت، بلوار حج

مهرداد حیدری کیا

مشخصات کامل
لرستان | چگنی

بهمن رشنو

مدیریت توزیع برق چگنی

خرم‌آباد، کیو، بلوار ولایت، بلوار حج
مشخصات کامل
لرستان | نورآباد

فخرالدین حسنپوریان

مدیریت توزیع برق نورآباد

خرم‌آباد، کیو، بلوار ولایت، بلوار حج

فخرالدین حسنپوریان

مشخصات کامل
لرستان | الشتر

مرادجان سپهوند

مدیریت توزیع برق الشتر

خرم‌آباد، کیو، بلوار ولایت، بلوار حج

مرادجان سپهوند

مشخصات کامل