بازگشت به کتاب اول

خراسان جنوبی | خراسان جنوبی

محمدتقی عزیزی

مدیر کل ستاد بنیاد شهید و امور ایثارگران

تهران، ولیعصر، طالقانی، بین بازرگانی و خوشبختی

محمدتقی عزیزی

مشخصات کامل
خراسان جنوبی | خراسان جنوبی

امجد محمودی

نماینده چهارمین مجمع کانون بازنشستگان ناجا

تهران- بلوارکشاورز - بین خیابان قدس و 16 آذر - پلاک 230 - کانون بازنشستگان ناجا

امجد محمودی

مشخصات کامل
خراسان جنوبی | خراسان

سید محمد هاشمی

نماینده چهارمین مجمع کانون بازنشستگان ناجا

تهران- بلوارکشاورز - بین خیابان قدس و 16 آذر - پلاک 230 - کانون بازنشستگان ناجا

سید محمد هاشمی

مشخصات کامل
خراسان جنوبی | خراسان جنوبی

علیرضا بینا

سرپرست شعب استان پست بانک ایران

بیرجند – بلوار پاسداران - تقاطع شهید محلاتی

علیرضا بینا

مشخصات کامل
خراسان جنوبی | بیرجند

زهره اسدپور

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

خیابان مدرس- نبش مدرس 23 بیرجند خراسان جنوبی

زهره اسدپور

مشخصات کامل
خراسان جنوبی | بیرجند

روح ا... صداقت طالبی

کارشناس نظارت بر پروژه های عمرانی شهرستان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

خیابان مدرس- نبش مدرس 23 بیرجند خراسان جنوبی

روح ا... صداقت طالبی

مشخصات کامل
خراسان جنوبی | بیرجند

حسن رمضانی

مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

خیابان مدرس- نبش مدرس 23 بیرجند خراسان جنوبی
مشخصات کامل
خراسان جنوبی | بیرجند

سیده رقیه زعفرانلو

کارشناس ارشد ثبت محوطه های تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

خیابان مدرس- نبش مدرس 23 بیرجند خراسان جنوبی

سیده رقیه زعفرانلو

مشخصات کامل
خراسان جنوبی | بیرجند

طاهره مال اندوز

کارشناس ثبت بناهای تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

خیابان مدرس- نبش مدرس 23 بیرجند خراسان جنوبی

طاهره مال اندوز

مشخصات کامل
خراسان جنوبی | بیرجند

محمد رضا سروش

کارشناس باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

خیابان مدرس- نبش مدرس 23 بیرجند خراسان جنوبی

محمد رضا سروش

مشخصات کامل
خراسان جنوبی | بیرجند

محمد علی بزرگمهر

کارشناس ارشد ناظر فنی استان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

خیابان مدرس- نبش مدرس 23 بیرجند خراسان جنوبی

محمد علی بزرگمهر

مشخصات کامل
خراسان جنوبی | بیرجند

پریسا جمشیدی

کارشناس مسئول حرایم و ناظر فنی استان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

خیابان مدرس- نبش مدرس 23 بیرجند خراسان جنوبی

پریسا جمشیدی

مشخصات کامل