close button
Switch to Iranwire Light?
It looks like you’re having trouble loading the content on this page. Switch to Iranwire Light instead.
Features

Sitt- och hungerstrejk av 60 stycken iranska asylsökande Göteborg i Sverige

February 19, 2020
Aida Ghajar
6 min read
Sitt- och hungerstrejk av 60 stycken iranska asylsökande Göteborg i Sverige

60 iranska asylsökande började den 14 februari sin sitt- och hunger strejk i Göteborg. De protesterar mot Migrationsverkets orättvisa behandling av deras asylansökan. 

De har oavsett anledning till sina ansökaningar (politisk eller konvertering från Islam) fått avslag på sina ansökningar.

14 personer i gruppen hungerstrejkar och resten sittstrejker dagligen hos dem. Flera av de asylsökande har varit i Sverige under flera år i vänta på beslut.

De asylsökande säger att den svenska staten blir strängare för varje år mot asylsökare och i synnerhet mot sökande från Iran.

Iranierna har fått tillstånd av berörda myndigheter att få fortsätta med sin protestaktion i en månad till.  De hungerstrejkande sitter i ett tält, dem övriga sitter framför tältet från klockan 6 på morgonen till 22 på kvällen.

De strejkande har plakat med texter som beskriver deras situation och framhäver deras krav. Plakaten är antigen placerad runt deras tält eller bärs av deltagarna i gruppen.

Asylsökarnas tält är uppsatt i Göteborgs centrum bredvid stadsteatern och omgiven av allmänna kommunikationer, barer och restauranger.

Här befinner sig många människor, särskilt på helgerna. Demonstranterna försöker få folkets uppmarksamhet och väcka sympati. 

Iranierna är övertygade om att staten systematiskt avslår deras asylansökan.

Farnaz, en av deltagran säger: Fast vi som konverterat från islam till kristendomen och har intyg från kyrkan, får vi avslag också. Migrationsverket accepterar inte länger sådana omständigheter.

I Beslutet står att, de inte är övertygade om att vi är kristna på riktigt.  Å andra sidan kan de inte heller påstå att vi inte är kristna. 

Hon fortsätter: t.ex. har migrationsverket frågat några av oss: ” när du har skrivit på face Book att du har konverterat till kristendomen och blivit frälst, varför du fick 100 st. like.

 Varför det inte blev 200 ”?

Handläggarna anger olika siffror på olika personer. De påpekar bristerna i ansökningarna på olika sätt.

Jag vill att staten ändra sin policy mot iranska asylansökande. Även för de som söker politisk asyl situationen är samma. Livet för båda grupperna är i fara, om dem åter vänder till Iran.

Farnaz berättar: De flesta av oss har fått avslag på grund av ovan nämnda orsaker. Migrationsverket påstår att de inte är övertygade om att våra liv kan vara i fara om vi återvänder till hemlandet. För en av oss har både far och bror blivit avrättade i Iran men migrationsverket svarar honom; men de har inte gjort dig något! Så du är inte berättigad att få asyl i Sverige.

Hon fortsätter: I Europa brukar man överklaga avslaget på sin asylansökan och en domstol överväger ansökan på rättslig väg och tar beslut. Många är missnöjda med sina advokater och många tolkar är inte så noggranna och översätter inte så bra. 

Farnaz beskriver den rättsliga processen: När man får avslag på sin ansökan för första gången, får man en vecka på sig att överklaga. Min advokat har sagt till mig att första avslaget och överklagandet är rutin. För nästa utslag får man vänta på mellan 12 till 24 månader. En vän till mig fick veta att domen skulle komma inom 18 månader. Efter 23 månader väntar hon fortfarande på utslaget. Min advokat säger att behandlingen av ett sådant ärende ibland kan upp till 30 månader.

De asylsökande som nu protesterar säger att ”om det andra utslaget också är negativt, skickas ärandet till en högre instans i Stockholm för slutgiltig dom. Det är omöjligt för någon att få bifall i den sista instansen. Efter det beslutet måste den asylsökande lämna Sverige inom en månad.

När asylsökande blir varse att de kommer få avslag på sin ansökan, söker de asyl i andra länder t.ex. i England, eller så stannar de olagligt kvar i Sverige.

Ett rykte påstår att när det gäller de afghanska asylsökarna så eskorterar ibland polisen dem till flyget för att lämna landet.  Men polisen säger till iranska asylsökarna att de kan fortsätta leva illegalt utan upphålstillstånd i Sverige.

Enligt Farnaz, finns det bland de strejkande familjer som har fått avslag från myndigheterna och nu måste lämna Sverige. Men på migrationsverket har handläggare sagt till dem att dem kan vara kvar i Sverige illegalt. De har varken arbetstillstånd eller rätt att studera. De är inte heller försäkrade för vård. Endast deras barn har möjligheten att vara på förskolan eller studera upp till 18 års ålder.

Det finns dock en möjlighet för dem som har fått avslag på den sista instansen.  De kan begära omprövning efter 1 till 4,5 år. I gruppen finns en personer som har bott i Sverige i 12 år och fortfarande får han avslag på sin asylansökan.  Han bor här utan några medborgerliga rättigheter. 

När man söker för första gången, blir man utfrågad om hen vill bo i flyktingläger eller i egen lägenhet. De som bor i lägret får 600 kronor motsvarande 60 euro i bidrag varje mån. De som flyttar till privat boende i staden får 1800 kronor motsvarande 170 euro. Bidraget för barn är 1200 kronor motsvarande 113 euro.

Asylsökande som kan fastställa sin identitet kan hyra ett rum och få arbetstillstånd. De från två månaders hyra utbetalda som bidrag.

Sara är en annan asylsökare i gruppen. Hon har också konverterat från islam till kristendomen.  Hon kom till Sverige med giltigt visum.  Personalen på migrationsverket ifrågasätter henne: ”för det första, om du kunde lämna ditt hemland på lagligt sätt så har du har inte något problem där och för det andra är din berättelse om din andliga resa till kristendomen inte övertygande. ”Vi förstår inte varför du konverterade från din tidigare religion i ett land där konvertering från islam straffas med döden”. 

Sara påstår att hennes första advokat inte försvarde henne på rätt sätt. Hon berättar att hon intervjuades av en persona som var muslim från Syrien. Han frågade ” varför konverterade du från islam fast du vet att straffet är avrättning?  Varför lämnade du på din gamla tro och Allah?”

Alla som hörde berättelsen om intervjun blev förvånade. Kyrkans präst och min nya advokat sa till mig att handläggarens fråga var helt ovidkommande och man skulle kunnat ogiltigförklara intervjun. Sara säger att många advokater inte är kunniga och de går på den linje som systemet vill.

Sara, liksom andra asylsökande är övertygad om att Sverige systematisk avslår deras ansökan. Motiveringarna från myndigheten är detsamma för alla. Handläggarna har inte ställt en enda fråga om bibeln till mig. Jag är övertygad om att det sker en diskriminering av iranier.

Vår situation är svår, tänk dig att man får vänta i månader på en intervju och sedan några år till på den rättsliga processen. Alla mår psykiskt dåligt och saknar hopp om framtiden. Därför försätter man sitt liv i fara och hungerstrejkar. Jag är drabbad av sjukdom och har fått en cysta. Läkaren säger att jag måste äta värktabletter. Här får man som asylsökande inget medicinskt stöd.

Nu har denna grupp samlats för att förhoppningsvis kunna få stöd från allmänheten och för förändring av sin situation

Västeuropa har förändrat sin lagstiftning mot flyktingar. Även EU:s lagar har ändras med tiden när det gäller asylsökande.

Gruppen säger att dem kommer att strejka i en månad oavsett vad som händer. Precis som Farnaz säger: ” Vi har ingenting att förlora ”

 

Du kan också dela med dig dina upplevelser och erfarenheter till oss av människosmuggling,

asylansökning och invandring. 

Du kan också dela med oss dina upplevelser och erfarenhet av människosmuggling,

 Asylsökning och utvandring.

 Om du upplever att du har behandlats orättvis eller felbehandlat av statasanstäda

 Företag och andra,  och du vill stämma de, vänd dig till Iranwir. InfC@iranwire

 

 Om du upplever att du har behandlats orättvist eller felbehandlats av myndigheter,

 Företag eller andra, och om du vill lämna klagomål, vänd dig då till vår juridiska avdelning, Iranwire. Info@iranwire

 

comments

Images

Elections to Celebrate Dictatorship in Iran

February 18, 2020
Mana Neyestani
Elections to Celebrate Dictatorship in Iran