«سیاه از جنس لباس سفید عروس»

می‌گویم ذهن ما بیمار است! چرا وقتی به جشن عروسی فکر می کنم یاد میرزا می‌افتم؟ چرا فکر می‌کنم شب آخر داماد است؟ چرا تصور می‌کنم این سپیدی بزودی سیاه می‌شود؟ چرا در ذهن ما هر لحظه فاجعه‌ای در کمین نشسته است؟

لذت جدال و بازی با فرم‌های موسیقایی کافی نیست انگار. سادگی تصاویرو نابهنگامی تعابیر کاری از قلب روستا یقه‌گیرت می‌کند و الحق که استاد ستارزاده «شادوماد» را با دوتارش یگانه نواخت.

اما کجای این تصنیف روستایی این‌چنین تنظیم دوباره‌ی غمگینی را به اراده‌ی من تحمیل کرد؟ من خنیاگری را دیدم که در جشن عروسی معشوق پیشین‌اش ساز می‌زند و می‌خواند.

«شادوماد» سیاه است، قیر سقف خانه‌های شمال است؛ صادراتی از خراسان!

مارش عزایی در دوازده/هشتم با گیتار پویا محمودی که مدام بغض دارد. خوانش تراژیک این اثر بدون سوز و گداز و فشار جانبی به آن چگونه خواهد بود؟

پس از «دردانه» ی لنگ و سرگردان و سیاه، سخت ترین و وقت‌گیرترین قطعه‌ی «جنس سوم» شادوماد بود. چالشی برای من و پویا و حبیب که چه کنیم تا سادگی‌اش فدای پیچیدگی‌های فرمال ذهن ما نشود و شنگی‌اش از تراژدی مورد نظر من نکاهد. مگرنه اینکه باید استاد «دگرگونی و واژگونی بایدها» باشیم؟ پس از چندبار ضبط و بحث و نظرپردازی به این اندازه از تعادل و توازن در ملودی و هارمونی رسیدیم و ریتم را تقلیل دادیم و سبک گرفتیم تا روند حرکتش، روحی ایستای کار را متاثر نکند و نکرد.

از معدود قطعاتی که در خلوتم می‌نوازم و به دشت‌ها می‌روم و جماعتی را می‌بینم و خود استاد ستارزاده ی مهربان را هم که دارد در نقش عاشق ناکام می خواند: شادوماد عروس اومد...

 

متن ترانه:

شاه دوماد عروس اومد اسب سمندته بتاز

شاه دوماد عروس اومد اسب سمندته بتاز

بس که خوشگله عروس به آسمون می کنه ناز

سرنا و دهل ببین با چه نشاط کرده ساز

 

سر راه کنار برین دوماد می خد نار بزنه

سیب سرخ انار سرخ به دومن یار بزنه

 

مادیون سم طلایی عروس چه رامشه

مادیون سم طلایی عروس چه رامشه

راه مره یواش یواش مدنه عروس سوارشه

زیره روبند زری چشم عروس به یارشه

 

سر راه کنار برن دوماد می خد نار بزنه

سیب سرخ انار سرخ به دومن یار بزنه

 

به سر عروس خانم شاباش کنن نقل و نبات

به سر عروس خانم شاباش کنین نقل و نبات

یله ترمه پر یراق به هیکلش چه خوب میاد

همگی کف بزنیدو باهم بگین شاباش شاباش

همگی کف بزنید و باهم بگین شاباش شاباش

 

سر راه کنار برن دوماد می خد نار بزنه

سیب سرخ انار سرخ به دومن یار بزنه

 

مطالب مرتبط:

جنس سوم؛ نوشو ری

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}