بلاگ

دیه غیرمسلمانان در ایران چگونه محاسبه می‌شود؟

۲۹ خرداد ۱۴۰۱
سوال و جواب حقوقی
خواندن در ۱ دقیقه
دیه غیرمسلمانان در ایران چگونه محاسبه می‌شود؟

پرسش: دیه غیرمسلمانان در ایران چقدر است؟ آیا تبعیضی بین مسلمانان با غیرمسلمانان در این مورد وجود دارد؟ 

پاسخ: مطابق ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی دیه اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی یعنی پیروان مسیحیان، یهودیان و زردتشتیان برابر با دیه مسلمانان است؛ اما در مورد پیروان مذاهب و ادیان دیگر این طور نیست. در مورد پیروان ادیان دیگر چون در قوانین مقرره‌ای وجود ندارد، بر اساس فقه شیعه عمل می‌شود که در فقه شیعه نیز دیه غیرمسلمانان هشتصد درهم یعنی بسیار کمتر از دیه مسلمان تعیین شده است. البته در مورد منداییان بر اساس یک نظریه مشورتی امکان اینکه آنها را یهود محسوب کنند تا دیه ایشان برابر با مسلمانان شود، وجود دارد. در مورد بهایی‌ها و سایر ادیانی که در قانون اساسی نیامده است، متاسفانه مقدار دیه برابر نیست. 

ثبت نظر

اخبار

رییس جامعه جراحان خواهان توقف اجرای احکام قطع انگشت در ایران شد

۲۹ خرداد ۱۴۰۱
خواندن در ۲ دقیقه
رییس جامعه جراحان خواهان توقف اجرای احکام قطع انگشت در ایران شد