بلاگ

قانون ارث بین مسلمان و غیرمسلمان چگونه است؟

۳۰ خرداد ۱۴۰۱
سوال و جواب حقوقی
خواندن در ۱ دقیقه
قانون ارث بین مسلمان و غیرمسلمان چگونه است؟

پرسش: مقررات ارث مابین مسلمان و غیرمسلمان چگونه است؟ آیا یک فردی که مسلمان نیست، می‌تواند از یک فردی که مسلمان است ارث برد؟

پاسخ: مطابق ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی، «کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد، وراث کافر ارث نمی‌برند؛ اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.» بنابراین باید گفت که غیرمسلمانی یکی از موانع ارث می‌باشد، یعنی غیرمسلمان به هیچ وجه از مسلمان ارث نمی‌برد و اگر در بین وراث متوفی مسلمان یک یا چد ورثه مسلمان و یک یا چند ورثه غیرمسلمان باشد، فقط وراث مسلمان ارث خواهند برد. به طور کلی این امر نوعی تبعیض بر مبنای دین است و برخلاف اصول حقوق بشری و همچنین تعهدات ایران در میثاقین بین‌المللی می‌باشد.

ثبت نظر

اخبار

فرمانده سابق سپاه: اول امنیت جانی نیروهای امنیتی بعد امنیت جامعه

۳۰ خرداد ۱۴۰۱
خواندن در ۳ دقیقه
فرمانده سابق سپاه: اول امنیت جانی نیروهای امنیتی بعد امنیت جامعه