close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
بلاگ

آیا وصیت مسلمان به نفع غیرمسلمان قانونی است؟

۳۰ خرداد ۱۴۰۱
سوال و جواب حقوقی
خواندن در ۱ دقیقه
آیا وصیت مسلمان به نفع غیرمسلمان قانونی است؟

سوال: آیا وصیت مسلمان به نفع غیرمسلمان درست است؟ یعنی اگر بین وراث هم مسلمان باشد، هم غیرمسلمان و متوفی وصیت کند که قسمتی از اموالش به ورثه غیرمسلمان برسد، درست است؟

پاسخ: در این زمینه قانون ساکت است و در رویه قضایی هم اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان مثال نظريه شماره ۵۱۵۹ ۷ مورخ ۲۶/ ۹ /۱۳۷۷ اداره حقوق قوه قضاییه مقرر داشته است: «با توجه به مقررات ياد شده در خواست فرد مسلم (احد ورثه) از دادگـاه دائر بـر حذف نام بقيه فرزندان و عيـال متوفـای زرتشـتی از گـواهی حصـر وراثـت صـادره وجاهت قانونيیندارد و به وصيت متوفی هم طبق مقررات دين زرتشـتی بايـد عمـل گردد.» این بدین معنا است که گرچه غیرمسلمان از مسلمان ارث نمی‌برد؛ اما وصیت امر دیگری است و به وصیت متوفی باید عمل شود. اما در مقابل برخی‌ها معتقدند وصیت به نفع ورثه غیرمسلمان در صورتی که ورثه مسلمان هم موجود باشد، باطل است. در هر حال با توجه به اینکه در قانون محدودیتی برای وصیت به نفع ورثه غیرمسلمان وجود ندارد، می‌توان گفت، هیچ محدودیتی بر مبنای دین در مورد وصیت وجود ندارد. 

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

بلاگ

قانون ارث بین مسلمان و غیرمسلمان چگونه است؟

۳۰ خرداد ۱۴۰۱
سوال و جواب حقوقی
خواندن در ۱ دقیقه
قانون ارث بین مسلمان و غیرمسلمان چگونه است؟