هم میهنان عزیز

نمی توانم که پس از ۴۰ سال با درد بسیار در دلم فکر نکنم که کجا بودیم و به کجا رسیدیم، امروز شاهد اعتراضات کارگری، دانشجویی، معلمین، بازاریان و تلاشهای زنان و جوانان در گوشه و کنار کشور، شاهد زندانی کردن‌ها، اعدام‌ها، شاهد گرسنگی، فقر هم میهنان، اعتیاد، خودکشی جوانان، قوانین دردآور برای کودکان، فساد حکام و لطمه جبران ناپذیر به محیط زیست میهن هستیم.

ایرانیان در تاریخ چند هزار ساله خود بارها مورد هجوم بیگانگان قرار گرفته اند و با چالش های دشواری دست و پنجه نرم کرده اند و خوب میدانم که این بار نیز دوران تاریکی سپری خواهد شد و ایران ققنوس وار از خاکستر خود برخواهد خواست. این روزها  می‌بینم که هم میهنان شجاع و هوشمند خواهان فضای آزاد و مردم سالار هستند و با وجود تمام مشکلات روحیه‌ای مثبت دارند و با همکاری و همبستگی حتما به آنچه می‌خواهند خواهند رسید.

آرزوی من سلامت، آرامش، تندرستی و رفاه هم میهنان است و امیدوارم که آینده‌ای روشن و مرفه داشته باشند و در فردایی نزدیک شاهد شکوفایی و سربلندی سرزمین ایران باشند. ایرانی که در جهان قدر و منزلت خود را باز یابد.

به امید پیروزی نور بر تاریکی

 فرخ پهلوی

۲۲بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱ فوریه ۲۰۱۹

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}