close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
بلاگ

آیا می توانم فرزندم را از ارث محروم کنم؟

۳۰ مرداد ۱۳۹۷
سوال و جواب حقوقی
خواندن در ۲ دقیقه
آیا می توانم فرزندم را از ارث محروم کنم؟

با سلام!
من 15 سال قبل در ایران، در حالی کە با شوهرم اختلاف داشتم، فرزندم را در منزل پدری خود بە دنیا آوردم. بعد از شش ماە، پدر فرزندم از دادگاە تقاضای ملاقات پسرش را کرد و دادگاە اجازە داد پدر، بچە را هر هفتە بە مدت دو ساعت با خودش ببرد. بچە فقط شش ماە داشت کە پدر او را برد و هیچ وقت برنگرداند. تلاش های من برای پس گرفتن فرزندم بی فایدە بود. پدربزرگ بچە کلانتری و دادگاە را با پول و نفوذی که در دستگاە نظام ضد زن داشت، با خود همراه کرده بود و کودکم را بە دخترشان کە آرزوی داشتن بچە دوم داشت و دیگر نمی‌توانست بچەدار شود، دادند.
من کە آن زمان تنها ۱۹ سال داشتم، کاری نماند کە انجام ندهم و بی نتیجە نشود. بالاخره بعد از دو سال تلاش، تسلیم شدم. در هر صورت، چە طلاق می گرفتم یا نە، اجازه نمی داند بچە را ببینم. از طرف دیگر، پدر بچه وقتی من را بیرون می دید، کتک می زد. او شیشە خانه پدرم را می شکست و کوکتل مولوتف داخل خانه پرت می کرد. من از هر دوطرف تحت فشار بودم. خانوادەام از این وضع خستە شدە بودند. بە ناچار شرایط طلاق کە سلب دیدن بچە از خودم بود را پذیرفتم. حالا این بچە کە شست وشوی مغزی شدە است، عمه اش را مادرش می‌دواند و من را یک زن هرزە. به او نگفته اند کە او را دزدیده اند. اصلا حرف های من را باور نمی کند و با من دشمن است. با کارشناس مخصوص خانوادە مشورت کرده ام اما بە من می گویند فقط مادر بیولوژیک این بچە هستم و مادرش نیستم. من این حقیقت تلخ را پذیرفته ام. حالا نمی خواهم پسر بیولوژیک من از من ارث ببرد. فقط اسم او در شناسنامەام هست. آیا قانونا می توانم او را از ارث محروم کنم؟ 


با سلام!
شما از لحاظ قانونی مادر بچه محسوب می شوید و ایشان از شما ارث خواهد برد. محروم کردن از ارث امکان پذیر نیست. شما فقط می توانید نسبت به یک سوم از اموال خود وصیت کنید و مازاد بر آن صحیح نیست. اما یک شخص می تواند قبل از فوتش اموالش را به فرد دیگری منتقل کند. در این صورت، دیگر مساله یک سوم مطرح نخواهد بود؛ یعنی اگر شخصی در زمان حیاتش، اموالش را به نام شخص دیگری کند، دیگر ورثه او نمی توانند پس از مرگ ادعایی داشته باشند. اگر صرفا وصیت کنید که اموال‏تان به پسرتان نرسد، این وصیت از لحاظ حقوق ایران صحیح نیست. بنابراین، تنها راه انتقال اموال، قبل از فوت است.

موفق باشید.

 

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

بلاگ

تاریخ‌سازی دختر ۱۹ ساله شهرکردی در بازی‌های آسیایی

۳۰ مرداد ۱۳۹۷
گفتگوی ورزشی
خواندن در ۱ دقیقه
تاریخ‌سازی دختر ۱۹ ساله شهرکردی در بازی‌های آسیایی