بلاگ

روایت یک شاهد عینی از سه روز اعتصاب نجف‌آباد اصفهان

۶ آذر ۱۳۹۸
شما در ایران وایر
خواندن در ۴ دقیقه

روز اول شنبه ۲۵ آبان ماه

ساعت ده صبح بود که مردم وسط خیابان به نشانه اعتراض نشستند روی زمین. یک خانم کفن پوشیده روی زمین خوابید. اسمش «خانم حری» بود که در شبکه bbc هم نشانش دادند. پلیس هر کاری کرد تا با لگد از زمین بلندش کند، مقاومت کرد و پا نشد. تا اینکه مردم دورتادورش را گرفتند تا پلیس نتواند بازداشتش کند.

پلیس بارها او را جلوی بقیه تهدید کرد که به خانه نمی‌رسی و تا فردا کفن‌پوش در قبر خودت هستی. ولی این خانم تا شب در حمایت مردم بین جمعیت ماند. بدون شعار. بدون درگیری. بدون شکستن هیچ اموالی. خانم حری نشستند روی زمین و بعد هم توسط مردم تا خانه‌شان همراهی شد تا آسیبی به او نرسد. ولی همان شب در خانه‌اش دستگیرشده و هیچ خبری از او نیست.

روز دوم یکشنبه ۲۶ آبان‌ماه

حدود ۳۰۰ تا گارد ویژه در میدان شهر تجمع کردند. قدم‌به‌قدم. ساعت ده خانم دیگری با بچه‌ کوچکش نشستند روی زمین. آن‌ها توسط گارد ویژه بشدت ضربه خوردند. بعدازآن که زن و بچه کتک حسابی خوردند. مردم دور آن‌ها جمع شدند. پسری سعی کرد که بالای سر این خانم بایستد تا باتوم توی سر آن زن و بچه‌اش نخوره؛ اما او را هم با ضربه باتوم پخش زمین کردند.

بعدازآن آقایی به ماموران معترض شدند که دست به ناموس ما نزنید؛ و به مامور گفت: «مگه تو ناموس نداری؟» ماموران به‌صورت وحشتناکی ۱۰ نفره به سمتش حمله کردند و او را زدند. از اینجا به بعد مردم عصبی شدند و شروع به شعار دادن کردند. همه توسط گارد کتک می‌خوردند و تهدید می‌شدند. تا اینکه یک نفر از فرماندهان گارد ویژه به خانم‌ها گفت بشینید و به بقیه نیروهای خودش گفت عقب بایستید. در یک‌لحظه دو تا گاز اشک‌آور سمت راست و چپ خانم‌ها انداختند. با باتوم به جمعیت حمله کردند و گرفتند و بردند. از اینجا به بعد خشم مردم بیشتر شد. به کوچه‌های اطراف پناه بردند.

چون گارد، گاز اشک‌آور می‌زد مردم شروع کردند تایر و ضایعات سوزاندن تا چشم‌هایشان نسوزد. شاهد صحنه‌ای بودم که باورکردنی نبود. گارد ویژه با تفنگ و سنگ و گاز به مردم بی‌دفاع حمله می‌کرد. سنگی هم به سر خودم خورد.

صحنه، صحنه اعتراض مردم فلسطین بود که به سمت نیروهای گارد سنگ پرتاب می‌کردند. منتهی این نیروها سنگ و تفنگ باهم می‌زدند. این مردم بودند که توسط گارد ویژه زخمی می‌شدند.

بعد از این ماجرا به خاطر مصدوم شدن یکی از اعضای خانواده به بیمارستان رفتیم. در یک‌لحظه مامورین ریختند در بیمارستان و هر چه جوان زخمی بود را با خودشان بردند. بدون اینکه به زخمی بودن آن‌ها توجه کنند. همان لحظه پیکر پسری که تیر خورده بود به چشمش و شهید شده بود را هم با خودشان بردند.

به خانواده‌های این شهدا اعلام کرده‌اند که ۴۰ میلیون پول بدهید تا جنازه را تحویلتان بدهیم. بعد هم بدون مراسم و شلوغ کردن خاکش می‌کنید. غیر از خودتان هم کسی برای خاک‌سپاری نیاید.

روز سوم دوشنبه ۲۷ آبان‌ماه

از روز دوشنبه هم حدود ۸۰۰ نفر نیروی یگان‌ویژه در سراسر نجف‌آباد مستقر شد. فقط می‌دانم در یزدان‌شهر ۸ نفر در روز دوشنبه کشته شدند.

 

مطالب مرتبط:

سلاح ما فریاد بود و سنگ، سلاح آن‌ها تفنگ

اسامی تایید شده و تایید نشده جان‌باختگان و بازداشت‌شدگان اعتراضات پاییز ۹۸

روایت یک شاهد عینی از اعتراضات در ملک‌شهر اصفهان

شیراز حکومت‌نظامی بود فقط اعلام نکرده بودند؛ اعتراضات به روایت شاهدان

 

 

ثبت نظر

بلاگ

۵ آذرماه، میدان تقی‌آباد مشهد و حضور نیروی ضدشورش

۶ آذر ۱۳۹۸
شما در ایران وایر
روایت یک شاهد عینی از سه روز اعتصاب نجف‌آباد اصفهان