بلاگ

دسته با صلاحيتها

۸ خرداد ۱۳۹۲
توکا نیستانی
دسته با صلاحيتها
دسته با صلاحيتها

ثبت نظر

Jamejamshid
۹ خرداد ۱۳۹۲

تزلزل حضوراین سیاهی لشگر اماده به یراق از خمیدگی قامت و سستی قدمهایشان هویداست...وعینک دودی و لباس سیاه چه زیبا بر جان و تنشان نشسته...گروهی بازیگرنا بلد که از بد روزگار طالب نقش اول هستند...

استان کهگیلویه و بویراحمد

استعفای برخی از مقام های استان کهگیلویه و بوئراحمد در آستانه انتخابات

۸ خرداد ۱۳۹۲
شهرام رفیع زاده
خواندن در ۱ دقیقه