بلاگ

شوهرم می‌گوید اگر من اجازه ندهم، نباید بروی سر کار؛ آیا این درست است؟

۱۵ مرداد ۱۴۰۰
سوال و جواب حقوقی
خواندن در ۱ دقیقه
شوهرم می‌گوید اگر من اجازه ندهم، نباید بروی سر کار؛ آیا این درست است؟

با سلام؛ 
من حدود سه سال پیش ازدواج کردم. قبل از ازدواج به شوهرم گفته بودم که قصد کار کردن دارم، او هم مخالفتی نکرده بود. حدود یک‌سال قبل از طریق دوستانم در یک شرکتی کار حسابداری پیدا کردم و مشغول شدم اما شوهرم گرچه ظاهرا مخالفتی نکرد ولی رفتارش تغییر یافت. از چند وقت پیش هم نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده که مشکوک شده است. احتمالا عکس‌هایی را که در گروه همکاران‌مان دیده، دلیلش بوده است. حال آن که عکس‌ها در محیط کار و بدون هیچ مشکلی بوده‌اند. من مطمئن هستم که خواهر و مادرش تحریکش می‌کنند تا نگذارند من بروم سر کار. شوهرم چند روز پیش گفت اگر من اجازه ندهم، نباید بروی سر کار. می‌خواستم بدانم آیا این درست است؟


با سلام؛ 
خدمت‌تان عرض شود که اصولا هر کسی حق دارد آزادانه شغل خود را انتخاب و کار کند اما در ماده ۱۱۱۷ «قانون مدنی» آمده است: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.» 
بنابراین، اگر نوع و موقعیت کار به نحوی باشد که مخالف شوون خانوادگی زن و شوهر نباشد، مرد نمی‌تواند آن را منع کند. کار حسابداری به نظر نمی‌رسد شامل ماده فوق شود. پس شوهرتان قانونا اختیار منع شما از اشتغال را ندارد. 
موفق باشید.  

ثبت نظر

خبرنگاری جرم نیست

بازداشت چند شهروند سرابی به اتهام انتشار مطالب ضد دین در اینستاگرام

۱۵ مرداد ۱۴۰۰
خواندن در ۱ دقیقه
بازداشت چند شهروند سرابی به اتهام انتشار مطالب ضد دین در اینستاگرام