بلاگ

تصاویر پاییزی ار روستای هدف گردشگری طرود شـاهرود

۱ آذر ۱۳۹۴
شما در ایران وایر
 تصاویر پاییزی ار روستای هدف گردشگری طرود شـاهرود
 تصاویر پاییزی ار روستای هدف گردشگری طرود شـاهرود
 تصاویر پاییزی ار روستای هدف گردشگری طرود شـاهرود
 تصاویر پاییزی ار روستای هدف گردشگری طرود شـاهرود
 تصاویر پاییزی ار روستای هدف گردشگری طرود شـاهرود
 تصاویر پاییزی ار روستای هدف گردشگری طرود شـاهرود
 تصاویر پاییزی ار روستای هدف گردشگری طرود شـاهرود
 تصاویر پاییزی ار روستای هدف گردشگری طرود شـاهرود
 تصاویر پاییزی ار روستای هدف گردشگری طرود شـاهرود
 تصاویر پاییزی ار روستای هدف گردشگری طرود شـاهرود
 تصاویر پاییزی ار روستای هدف گردشگری طرود شـاهرود
 تصاویر پاییزی ار روستای هدف گردشگری طرود شـاهرود
 تصاویر پاییزی ار روستای هدف گردشگری طرود شـاهرود
 تصاویر پاییزی ار روستای هدف گردشگری طرود شـاهرود
 تصاویر پاییزی ار روستای هدف گردشگری طرود شـاهرود
 تصاویر پاییزی ار روستای هدف گردشگری طرود شـاهرود
 تصاویر پاییزی ار روستای هدف گردشگری طرود شـاهرود
 تصاویر پاییزی ار روستای هدف گردشگری طرود شـاهرود

منطقۀ کویری طرود بزرگترین نخلستان های شمالشرق ایران را در خود جای داده و به همراه رمل های کویری، جنگل های طاق چاه جم و بلندای زیبا و دیدنی آرامگاه پیرمردان، در 120 کیلومتری جنوب شـاهرود در مسیر استان های یزد و اصفهان قرار دارد. شتر داری و قالیبافی از مشاغل عمدۀ ساکنین طرود به شمار می رود.

 

عکس ها: علیرضا اسلام پناه, شهروند خبرنگار

ثبت نظر

ویدیو روز

زندگی یعنی رقص

۱ آذر ۱۳۹۴
خواندن در ۵ دقیقه
زندگی یعنی رقص