بعد از اینکه اعلام شد در عملیات حفاری در اطراف مرقد شاه عبدالعظیم در شهر ری جسدی مومیایی از زیر خاک بیرون آمده که شباهتهایی با تصاویر جسد مومیایی شده رضا شاه دارد، این مساله باعث تشویش اذهان برخی از مردم فهیم و انقلابی ایران گردید. به خصوص اینکه شبکه ای از معاندین در فضای مجازی  با وجود اینکه بارها نشان داده بودند به روح و آخرت و اینجور مسائل اصلا اعتقاد ندارند تبلیغات گسترده ای را شروع کردند که رضاشاه صدای شعارهای رضا شاه روحت شاد ملت ایران را شنیده و با بیرون آمدن از زیر خاک در این مقطع حساس کنونی به ابراز احساسات ایرانیان پاسخ داده است. از آنجا که از این مساله بوی فتنه جدیدی به مشام می‌رسید، بلافاصله هیأت حقیقت یاب ما به شهر ری اعزام و بعد از مصاحبه با تعدادی از مسئولین محلی و بازدید از محل کشف جسد و انجام تحقیقات محلی به نتایج زیر رسید:

اول - جسد پیدا شده نمی‌تواند متعلق به رضا شاه باشد چرا که در اوایل انقلاب مرحوم خلخالی تا شش متر زیر آرامگاه رضا شاه را کنده بود بلکه بتواند بقایای نامبرده را بیرون کشیده و در دادگاه انقلاب محاکمه و تیرباران نماید که خب همانطور که می‌دانید چیزی پیدا نکرده بود. این درحالی ست که مرحوم خلخالی شامه بسیار قوی ای داشتند و اگر جسد رضا شاه در همان نزدیکی دفن شده بود ایشان قطعا رضا شاه را در آنجا کشف و خنثی کرده بود. از شواهد و قرائن چنین بر می‌اید که مومیایی رضاشاه در همان روزهای اول انقلاب، از گور برخاسته و از ترس خشم و خروش ملت انقلابی ایران همراه با بقیه سران رژیم طاغوت از کشور گریخته باشد.

دوم – دلیل دیگری که هیأت حقیقت یاب ما را مجاب کرد که جسد پیدا شده مربوط به رضا شاه نبوده صحبتهای فرماندار محترم شهر ری در همین رابطه است...توجه شما را به فرازهایی از صحبتهای ایشان جلب می‌نمائیم:
" بسم الله الرحمن الرحیم... ببینید بافت منطقه به خاطر وجود بقاع متبرکه به شکلی ست که انگشت هم توی خاک فرو کنید بالاخره به یک جای یک جسدی فرو می‌رود. یعنی این منطقه منطقه ی جسدخیزی ست و در جریان طرح توسعه حرم هر روز صدها و بلکه هزاران جسد پیدا می‌شود که خب بخشی از این اجساد را هم بستگانشان ممکن است خواسته باشند بهشان حال بدهند و مومیایی کرده باشند. بنده قاطعانه اینکه این جسد ارزش تاریخی دارد و منسوب به شخص خاص ملعونی بوده است را رد کرده، اما با این حال اطمینان می‌دهم که جسد متعلق به هر خری هم که بوده باشد ما با رعایت تشریفات لازم در محل دیگری دفنش کرده ایم."
ایشان در مورد اینکه این جسد بالاخره کجا دفن شده است و محل جدید دفن جسد کجاست ابراز بی اطلاعی کرده و خطاب به هیأت حقیقت یاب ما اضافه کردند: " خب دیگه بفرمائید تجمع نکنید... به شما مربوط نیست... بفرمائید!"

سوم – هیأت حقیقت یاب ما با جستجوی لیست اسامی متوفیان در صد و پنجاه سال اخیر متوجه شد که جسد یافت شده احتمالا متعلق به شخصی به نام «میرزا رضا خان میرشش» بوده که به خاطر اشتباه محاسباتی برخی گمان کرده اند «رضاخان میرپنج» است. اندک شباهتهای موجود بین تصاویر مربوط به مومیایی رضا شاه وتصاویر پیکر یافت شده یک شیطنت رسانه ای بوده و با نرم افزاری به نام «پی‌هوتوشاپ» کار شده است.
گفتنی ست اینکه جسد موقع کشف به حالت مومیایی بوده به خاطر این است که مرحوم بر اثر سقوط در بشکه قیر داغ جان خود را از دست داده بود و به همان صورت نیز دفن شده بودند.

امیدواریم تحقیقات هیأت حقیقت یاب ما در این مورد روشنگر و راهگشا بوده باشد و مردم فهیم و آگاه ما کلا از این فاز "رضا شاه روحت شاد" بیرون بیایند و توجه و لطف و محبتی هم اگر در درون خود دارند که می‌خواهند ابراز نمایند، نثار مقام معظم رهبری (ارواحنا فداه) نمایند.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}