چند روز پیش در یکی از ادارات گمرک بین نماینده محترم سراوان در مجلس و متصدی نامحترم باجه و یک ارباب رجوع معاند درگیری پیش آمد که جریان این درگیری توسط شخص مغرضی فیلمبرداری و در فضای مجازی منتشر گردید. این فیلم متاسفانه سوء تفاهماتی به وجود آورد که ضد انقلاب از آن شروع به بهره برداری نمود. به همین دلیل ما هیأت حقیقت یاب خود را که تازه از سفر شیراز بازگشته بود، احضار کرده و آنها را به گمرک سراوان اعزام نمودیم. حاصل این سفر گزارشی جامع و روشنگر است که زوایای پنهان ماجرا و عمق خباثت دشمنان نظام را عیان می‌نماید.

اول – حضور نماینده محترم سراوان در محل گمرک و اصرار ایشان برای ورود به بخش پرسنل و رفتن به آن پس و پشتها، متاسفانه باعث سوء تفاهماتی گردید. این نماینده مجلس یعنی جناب عبدالباسط درازهی حسب انجام وظایف نمایندگی خود قصد بازدید از اداره گمرک مربوطه را داشتند. برای همین هم اصرار داشتند که بیایند پشت باجه و آنجا از نزدیک شاهد روند ترخیص کالاها باشند. طرح شایعاتی مبنی بر اینکه نامبرده خودشان چند تا کانتینر جنسشان توی گمرک گیر کرده بوده و برای تسهیل و تسریع کارهای ترخیص اصرار به ورود به اندرونی گمرک را داشتند صحت ندارد.

دوم – فیلم منتشر شده از نماینده محترم سراوان تقطیع شده بود. در صحنه ای از فیلم ما می‌بینیم ایشان بعد از اینکه مسئول باجه از فرمان ایشان برای باز کردن درب قسمت پرسنل خودداری میکند، خطاب به این کارمند گمرک می‌گوید "تو گه می‌خوری که از من دستور نمی‌گیری". ولی واقعیت چه بود؟ واقعیت همین بود که گفتیم. یعنی فیلم به شکل ماهرانه ای تقطیع شده بود. حرف ایشان در نسخه کامل فیلم به این شکل بوده: "من شرمنده شما حقوق بگیران گمرک هستم. «تو» باید بدانی این آمریکای «گه» تحریممان کرده و برای همین نانی که «می‌خوری» و سر سفره زن و بچه ات می‌بری کم است اما حیف «که از من» کاری ساخته نیست. به هر حال «دستور» می‌دهم رسیدگی کنند که چرا تو حقوق «نمی‌گیری»". متاسفانه کلمات داخل گیومه از کلام ایشان در مونتاژی رذیلانه کنار هم چیده شد تا این شبهه به وجود بیاید که نماینده محترم و دلسوز سراوان یک آدم لات و لاابالی و بی سروپاست.

سوم – در بخش دیگری از این فیلم شخص هتاکی آنجا حضور دارد که خطاب به این نماینده محترم مجلس می‌گوید "خاک بر سر مملکتی که تو نماینده مجلسشی" که ایشان هم در جواب می‌گویند که: " بله! خاک بر سرش!". اما حقیقت ماجرا این است که این بخش از فیلم صداگذاری شده است. ما فیلم اصلی را به دست اوردیم و بعد از بازبینی متوجه شدیم که جمله ادا شده به شرح زیر بوده: " خاک بر سر دشمن که چشم دیدن موفقیتهای نظام اسلامی ما را ندارد." که خب طبعا ایشان هم با گفتن "بله خاک بر سرش" این حرفها را تائید می‌نماید. بعدها با صداگذاری روی فیلم ماجرا به شکل دیگری بازتاب داده می‌شود.

چهارم -  شخصی که در فیلم عصبانی شده و این نماینده محترم مجلس را با اردنگ از اداره گمرک بیرون می اندازد یک ارباب رجوع عادی نبوده و شخصی بوده که سالها در کشور اسرائیل آموزشهای ویژه (از جمله اردنگی زدن) دیده بوده. این شخص شب قبل از حادثه از طریق مرزهای شرقی به کشور وارد شده تا با حضور در گمرک و ایجاد دعوای ساختگی به عصاره فضائل ملت اردنگی بزند. تلاش برای شناسایی و دستگیری این فرد ادامه دارد و به امید خدا و با توجه به سر نخ هایی که به دست آمده این شخص به زودی دستگیر و به پنجه عدالت سپرده خواهد شد. دوران بزن در رو تمام شده است.

پنجم – نماینده محترم سراوان بعد از این ماجرا در سخنان کوبنده ای خود به تشریح ماوقع پرداختند که البته کاش نمی‌پرداختند! به هر حال ایشان ضمن بیان برخی مسائل پشت پرده این را هم اضافه کردند که قصد این افراد توهین به اهالی محترم سیستان و بلوچستان و لباس و فرهنگ و سنت مردم بلوچ و بی احترامی به اهل تسنن بوده است. خلاصه کلام اینکه دفعه بعد اگر ایشان رفتند گمرک و باز یک آدم جعلقی پیدا شد و به ایشان اجازه نداد که بروند آن پس و پشتها جنسشان را ترخیص کنند، دیگر مساله ابعادی امنیتی – قومیتی پیدا کرده و مسئولیت همه عواقب آن بر عهده رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی خواهد بود. کلا گمرکی که نماینده مجلس سراوان نتونه هرجاش میخواد بره و با دو تا اشاره چشم و ابرو بارشو ترخیص کنه باید درشو گل گرفت!   

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}