close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
بلاگ

دود دست سوم منجر به دیابت در غيرسيگاری‌ها می‌شود

۱۴ اسفند ۱۳۹۴
همایون خیری
خواندن در ۳ دقیقه
دود دست سوم منجر به دیابت در غيرسيگاری‌ها می‌شود

تاکنون گزارش‌‌های مختلفی درباره اثرات زيانبار دود سيگار بر غير سیگاری‌ها که بعنوان "دود دست دوم" شناخته می‌شود منتشر شده اما نتايج يک مطالعه جديد نشان

دود دست سوم منجر به دیابت در غيرسيگاری‌ها می‌شود
می‌دهد استنشاق "دود دست سوم" نيز می‌تواند منجر به بروز ديابت نوع 2 در غيرسيگاری‌ها شود. آنچه از آن بعنوان دود دست سوم ياد می‌شود دود سيگاری‌ست که بر روی لباس، مو، در محيط خانه و در داخل خودرو باقی می‌ماند.

پژوهشگران دانشگاه کاليفرنيا با انتشار گزارشی درباره آثار جانبی دود دست سوم می‌گويند مطالعات آن‌ها بر روی نمونه‌های آزمايشگاهی نشان می‌دهد عوارض استنشاق اين دود محدود به بروز ديابت نوع 2 نيست بلکه مشکلاتی نظير بهبودی نيافتن زخم و پيش فعالی نيز از جمله صدماتی‌ست که گريبانگير غيرسيگاری‌ها می‌شود.

دود دست اول به دودی گفته می‌شود که حاصل استعمال دخانیات است و بطور مستقيم به ريه فرد سیگاری می‌رسد. دود دست دوم نيز دودی‌ست که از فرد سیگاری به فرد غيرسيگاری می‌رسد و بطور معمول ناشی از قرار گرفتن در محيطی‌ست که در آن افراد سیگاری و غيرسیگاری همنشینی می‌کنند. اما دود دست سوم دود حاصل سوختن سيگار یا ساير دخانيات است که پس از همنشينی افراد غيرسيگاری با سیگاری‌ها بر لباس، مو و پوست غيرسيگاری‌ها

دود دست سوم منجر به دیابت در غيرسيگاری‌ها می‌شود

گزارش جديد که در نشريه PLOS ONE منتشر شده از سالمندان خانه نشين و کودکان که بطور عمومی در بغل والدين يا بر روی زيراندازهای خانه چهار دست و پا راه می‌روند بعنوان اولين قربانيان دود دست سوم نام می‌برد. استفاده از لباس‌هايی که در محيط مملو از دود سيگار بوی دود می‌گيرند و به خانه برگردانده می‌شوند می‌توانند کسانی را که در محيط پر از دود نبوده‌اند تحت تاثير قرار دهند. 

اگرچه پيش از اين نيز موضوع اثرات استنشاق دود دست سوم مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته بود اما گزارش فرهنگستان طب کودکان امريکا می‌گويد والدينی که بيش از 10 سيگار در روز دود می‌کنند باور ندارند که دود سيگار برای کودکان زيان آور است. پژوهشگران بيمارستان کودکان ماساچوست نيز در گزارشی که در سال 2014 منتشر کردند ضمن اشاره به خطراتی که دود دست سوم برای کودکان و نوزادان ايجاد می‌کند به والدينی که در برنامه‌های جمعی شرکت می‌کنند و در معرض دود سيگار قرار می‌گيرند توصيه کرده بودند که پيش از تماس با کودکان دست، صورت و موهای خود را بشويند و لباس‌های خود را عوض کنند.

مطالعات دانشگاه کاليفرنيا نشان می‌دهد وقتی موش‌های آزمايشگاهی در معرض دود دست سوم قرار می‌گيرند پروتئين‌ها، چربی‌ها و ژن‌های سلولی صدمه می‌بينند. علاوه بر اين، ميزان قند و انسولين خون نيز بشدت افزايش می‌يابد. چنين شرايطی به مقاومت سلولی نسبت به انسولين می‌انجامد و پيشزمينه‌ای‌ست برای بروز ديابت

دود دست سوم منجر به دیابت در غيرسيگاری‌ها می‌شود
نوع 2. پژوهشگران می‌گويند نمونه‌های آزمايشگاهی آن‌ها از نظر درجه رشد سلولی شبيه به شرايط نوزادان هستند و آنچه پس از استنشاق دود دست سوم بر اندام‌های این نمونه‌ها وارد می‌شود اتفاقی‌ست که برای نوزادان رخ می‌دهد.

انسولين توسط سلول‌های پانکرآس يا لوزالمعده ترشح می‌شود. وجود انسولين در سلول‌ها به آن‌ها امکان می‌دهد گلوکز را به انرژی تبديل کنند. ترشح انسولين در جريان غذا خوردن بيشتر از ساير مواقع است اما در ديابت نوع 2 عليرغم وجود انسولين در خون سلول‌ها قادر به جذب آن نيستند بنابراين ميزان انسولين خون بطور مرتب افزايش می‌يابد. پژوهشگران می‌گویند 40 درصد نمونه‌های آزمايشگاهی آن‌ها که در معرض دود دست سوم قرار داشتند مبتلا به ديابت نوع 2 شدند.

گزارش منتشر شده می‌گويد 88 ميليون غيرسيگاری در امريکا که سن آن‌ها از سه سال به بالاست در خانه‌هايی زندگی می‌کنند که دود دست دوم و سوم در آن‌ها وجود دارد. بخشی از آنچه اين گروه غيرسيگاری استنشاق می‌کنند بقايای دود سيگاری‌ست که در خانه و لوازم موجود در آن و بر روی لباس‌ها باقی مانده است. اين دود می‌تواند مربوط به شخصی سيگاری باشد که فقط از آن خانه بازديد کرده است اما اثرات دود همراه با او بر همه جا از جمله بر ديوارها نيز قابل رديابی‌ست.

پژوهشگران در گزارش خود به کسانی که سابقه بيماری‌هایی نظير دیابت نوع 2 دارند توصيه کرده که اگر بچه‌دار می‌شوند به موضوع استنشاق دود دست سوم توسط کودکان خود توجه بيشتری داشته باشند زيرا زمينه‌های شدت گرفتن دیابت در کودکان با زمينه ژنتیکی می‌تواند شرايط زيستی آن‌ها را با خطرات بيشتری روبرو کند. قدم بعدی اين مطالعه جستجوی اثرات دود دست سوم بر کبد کودکان و سالمندان است.

 

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

سیاست

مرگ امپراتور آستان قدس رضوی

۱۴ اسفند ۱۳۹۴
رضا حقیقت‌نژاد
خواندن در ۴ دقیقه
 مرگ امپراتور آستان قدس رضوی