با سلام. برادر شوهر بنده هفته پیش مرحوم شد. ایشان خیلی متمول بودند و همسر و فرزندی هم نداشتند و تنها بستگان نزدیک ایشان مادرشان و برادرشان(که همسر بنده می‌شوند) و خواهرشان هستند. سوال من از شما این است که با وجود مادر و خواهر مرحوم، سهم‌الارث همسر بنده چند در صد از اموال آن مرحوم می‌شود؟ چون آن طور که اطلاع دارم سهم‌الإرث برادر دو برابر خواهر است؟ پس در حقیقت سهم‌الإرث همسر من هم باید دوبرابر خواهر شوهرم شود. درست است؟ هم چنین می‌خواستم بدانم سهم‌الإرث مادرشوهرم چقدر می‌شود و چند در صد از أموال مرحوم را به ارث می‌برد؟

 

با سلام. در پاسخ به سوالتان باید بگویم که هر چند سهم‌الإرث برادر در حالت کلی دو برابر خواهر است، اما از آن جا که در طبقات ارث برادر و خواهر جز وراث طبقه دوم هستند، تنها در صورتی سهم‌الإرث به آن‌ها تعلق می‌گیرد که از وراث طبقه اول (پدر، مادر، فرزندان و فرزندان فرزندان) کسی نباشد؛ در حالی که در این موردی که گفتید مادرشوهرتان یعنی مادر متوفی زنده هستند و از آن جا که گفتید متوفی ازدواج هم نکرده‌ بود و فرزندی هم نداشت، در نتیجه تمامی ارث ایشان به مادرشان می‌رسد و دیگر  سهم‌الارثی به شوهر و خواهر شوهر شما تعلق نمی‌‌گیرد.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}