حكم سارقين ماشين پدر و مادر بنيتا، دختر هشت ماهه كه سارقين او را بدون آب و غذا در ماشين رها كردند چه مى تواند باشد؟ و آيا اين نوع دزدى و جنايت پيش از اين در ايران سابقه داشته؟

 

پاسخ: سارقین ماشین پدر بنیتا از دو جهت قابل محاکمه هستند. یکی سرقت که محرز است. این افراد ماشین را سرقت کرده اند بنابراین تحت عنوان سرقت تعزیری محاکمه خواهند شد. اما در مورد مرگ بنیتا باید عرض شود که قانونگذار در این مورد حکم صریحی مقرر نکرده و این امر مورد اختلاف بین حقوقدانان است. برخی ها معتقدند جنایت صرفا با فعل تحقق می یابد و ترک فعل زمانی جرم است که ترک کننده متعهد به انجام وظیفه ای بوده است اما با دقیقتر شدن در قوانین می توان گفت که این سارقین مرتکب قتل شده اند. در بند پ ماده 290 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است که: «هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، نمي‌شود لكن درخصوص مجنيٌ‌عليه، به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مکاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود مشروط بر آنكه مرتکب به وضعيت نامتعارف مجنيٌ‌عليه يا وضعيت خاص مکاني يا زماني آگاه و متوجه باشد.» با توجه به این بند می توان گفت رها کردن نوزاد 8 ماهه در درون خودرو و در یک مکان خلوت قطعا نسبت به کودک امری کشنده است حتی می توان گفت این عمل ترک فعل نیست بلکه نوعی فعل مثبت است. 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}