سلام. پدر من چند ماه پیش فوت کرد. یک آپارتمان معمولی داشت. وصیت کرده بود که این آپارتمان به مادرم و خواهر مطلقه ام برسد. ما سه برادر و دو خواهر هستیم. برادرها مشکلی ندارند اما خواهرم می گوید که باید سهم من را بدهید. البته شوهرش تحریکش کرده.  پدر من به خاطر اینکه مادرم و همچنین خواهرم که طلاق گرفته بی پناه نمانند چنین وصیتی کرده است اما متاسفانه خواهر دیگرم و شوهرش درک نمی کنند. چند وقت پیش رفتم خانه شان و باهاشون صحبت کردم اما دعوایمان شد ودامادمان گفت که اگرحق خواهرتان ندهید می رود شکایت می کند. خلاصه من چند سوال دارم حالا که پدرم وصیت کرده آیا این خواهرم می تواند سهمش را بگیرد؟ سوال دیگرم اینکه اگر ما سهمش را ندهیم چه می شود؟

 

سلام! خدمتتان عرض شود که وصیت تا یک سوم اموال صحیح است و مازاد بر آن نافذ نیست. یعنی اگر کسی مازاد بر یک سوم اموالش وصیت کند نسبت به مازاد در صورتی صحیح است که وراث وصیت را قبول کنند. بنابراین چون پدرتان در مورد تمام اموالش وصیت کرده اگر خواهرتان آن را قبول نکند باید سهم ایشان داده شود. یعنی سهم ایشان از دو سوم خانه محسوب خواهد شد زیرا تا یک سوم مورد وصیت قرار گرفته است. حال شما باید سهم ایشان را محاسبه کرده و به ایشان بدهید. اگر ندهید خواهرتان می تواند تقاضای تقسیم ترکه به دادگاه بدهد در این صورت اگر توافق حاصل نشود دادگاه خانه را به مزایده گذاشته و می فروشد و سپس سهم هر یک از وراث از جمله خواهرتان را می دهد. بهتر است قبل از رسیدن به این مرحله مشکل را از طریق توافق حل کرده و یا سهم خواهرتان را مشترکا بدهید. موفق باشید!

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}