سلام! برادرم تقریبا 15 سال پیش به جرم خرید وفروش مواد به زندان افتاد که با وثیقه خانه پدری تا صدور حکم دادگاه آزاد شد حکم دادگاه پنج سال زندان هست با توجه به اینکه در این سالها ازدواج کرده و دارای فرزند هست و زندگی خود را از صفر دوباره ساخته حاضر نیست به زندان برود . حالا پدر پا به سن گذاشته و  برای زندگی و تامین هزینه می خواهد خانه را بفروشد آیا کاری برای آزاد شدن سند می توان کرد یا می شود وثیقه را عوض کرد و اینکه به طور کل راهی برای نرفتن برادرم به زندان هست ؟ و اینکه اگر اتفاقی برای پدرم بیفتد حکم خانه و وراث چیست ؟ سوال بعدی اینکه اگر برادرم به زندان نرود خانه را می فروشند؟

 

سلام! با توجه به اینکه حکم قطعی شده است به هر حال برادرتان باید به زندان برود و جرایم مربوط به مواد مخدر شامل مرور زمان نمی شوند. در مورد وثیقه عرض شود که می توانید مبلغی که به عنوان وثیقه صادر شده است را به دادگستری بپردازید تا سند آزاد شود. چون 15 سال پیش بوده شاید مبلغ خیلی زیادی نباشد. توجه کنید که دادگاه سند خانه را به میزان مبلغ وثیقه توقیف کرده است. جایگزین کردن سند امکان پذیر است اما چون حکم قطعی شده است بعید است که مسئولان مربوطه بپذیرند. اگر نهایتا برادرتان خود را به زندان معرفی نکند اجرای احکام به پدرتان اخطار می کند که محکوم را تحویل دهد اگر تحویل نداد خانه را به مزایده گذاشته و می فروشد. بعد از پدرتان نیز سند خانه آزاد نمی شود و وراث ملزم به تحویل محکوم هستند و چنانچه تحویل ندهند خانه فروخته می شود.موفق باشید!

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}