سلام!
من ساکن شهر مشهد هستم. همان طور که می دانید، اعتراضاتی علیه دولت از دو روز گذشته در این جا شکل گرفت و مردم به خیابان ها ریختند. چندین نفر هم دستگیر شده اند. من هم به همراه دوستم رفته بودیم اما زیاد مشارکت نکردیم. حالا یک سوال داشتم؛ آیا شرکت کردن در چنین تظاهرات هایی جرم است؟ اگر فردی در این مواقع دستگیر شود چه کار می کنند و چه مجازاتی دارد؟ یک درجه دار نیروی انتظامی در روز تظاهرات می گفت که بروید مجوز بگیرید، راحت تظاهرات کنید. اما تجمع بدون مجوز جرم است؟ آیا درست گفته؟

سلام!
خدمت‏تان عرض شود که شرکت در اجتماعات و راهپیمایی ها به شرط آن که بدون حمل سلاح بوده و علیه مبانی اسلام نباشد، آزاد است. این حکم در اصل 27 «قانون اساسی جمهوری اسلامی» ذکر شده است. اما در قانون قبلی و فعلی «نحوه فعالیت احزاب» آمده است که برای برگزاری راهپیمایی ها باید از وزارت کشور و استانداری مجوز گرفت. این حکمِ قانون نحوه فعالیت احزاب در عین حال که با قانون اساسی مغایرت دارد، صرفا در مورد حزب ها بوده و شامل تظاهرات هایی که مردم به صورت خودجوش برگزار می کنند، نمی شود؛ یعنی مردم برای تظاهرات کردن احتیاجی به گرفتن مجوز ندارند. ضمن این که حتی شرکت در یک تظاهرات بدون مجوز جرم نیست. به عبارتی، شرکت در راهپیمایی های اعتراضی، از جمله حقوق شهروندان است. اما با این وجود، حکومت ایران در موارد بسیاری با تظاهر کنندگان برخورد کرده و در قالب جرم هایی، از جمله اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم، آن ها را مجازات کرده است. موفق باشید!

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}