سلام! یکی از نزدیکان من در تظاهرات چهار روز گذشته دستگیر شدند. ظاهرا ایشان را مامورهای لباس شخصی دستگیر کرده و به اطلاعات برده اند. رفتیم دادسرا گفتند که فعلا باید در بازداشت بماند تا تحقیقات کامل شود اجازه ملاقات و تلفن هم به ما نمی دهند. می خواستم بپرسم آیا می شود با وثیقه ایشان را ازاد کرد؟ آیا اینها حق دارند اجازه ندهند تا تلفنی صحبت کنیم. خانواده خیلی تگران هستند. اگر ممکن است راهنمایی کنید؟

 

با سلام! خدمتتان عرض شود که ممکن است بازپرس پرونده قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد . بر اساس ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم تعزیری درجه چهار و بالاتر امکان صدور قرار بازداشت موقت وجود دارد آن هم در صورتی که بیم فرار متهم و یا از بین رفتن دلایل جرم وجود داشته باشد. معمولا اتهام افرادی که در تظاهراتها شرکت می کنند اخلال در نظم یا تبلیغ علیه نظام و یا تبانی برای ارتکاب جرم است. مگر اینکه شخص نقش اساسی در شکل گیری تظاهرات داشته باشد. از آنجا که مجازات جرم اخلال و تبلیغ پایینتر از درجه چهار است صدور قرار بازداشت موقت در مورد این اتهامها درست نیست. بنابراین بهتر است به دادسرا رفته و از عنوان دقیق اتهامی ایشان با خبر شوید. اگر مسئول رسیدگی کننده به پرونده پاسخ ندهد مساله را کتبا به دادستان اطلاع داده و خواستار صدور قرار وثیقه یا کفالت شوید. در مورد سوال دیگرتان عرض شود که ملاقات حضوری در این مرحله ممکن نیست اما بر طبق ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری شخص بازداشت شده حق دارد به وسیله تلفن اطرافیان خود را از تحت نظر بودن خود آگاه کند و ضابطین قوه قضاییه نیز مکلفند در این زمینه مساعدت لازم را انجام دهند.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}