سلام؛
حدود سه ماه پیش همسرم خانه را ترک کرده و هیچ خبری هم نداده است اما پدرش چند روز پیش زنگ زد و گفت دخترم این جا است و شرط گذاشت که باید حق طلاق و حق حضانت فرزندت را بدهی تا دخترم برگردد.
من با پدر همسرم یک سری کارهای اقتصادی انجام می دهیم. او سال پیش از من مبلغ 160 میلیون تومان قرض کرد اما هنوز برنگردانده است. ماشینی را هم که من خودم از ایشان خریده ولی به احترامش سند نزده بودم، با بهانه های واهی از من گرفت و بعد ادعا کرد مال خودش بوده است. پدر زنم شروع به توهین و فحاشی کرده و حتی به جایی که من کار می کنم رفته و به آن ها فشار آورده است که من را اخراج کنند چون صاحب شرکت، آشنای ایشان است.
حالا سوال من این است که از لحاظ قانونی چه کار می توانم بکنم تا همسرم مجبور شود برگردد؟ آیا می توانم ماشین و پول را از پدر ایشان پس بگیرم؟ اگر همسرم طلاق بگیرد، تکلیف فرزند دخترمان که چهار سال دارد چه می شود؟

 

سلام!
اگر همسرتان بدون دلیل خانه را ترک کرده باشد، می توانید دادخواست «الزام به تمکین» بدهید. دادگاه مساله را بررسی کرده و اگر تشخیص دهد، حکم الزام به بازگشت خانم به منزل را خواهد داد. اما چون از لحاظ عملی امکان اجبار خانم به بازگشت وجود ندارد، اگر ایشان به حکم دادگاه عمل نکند، نفقه ایشان ساقط می شود و در شرایطی می توانید اجازه ازدواج مجدد بگیرید.
در مورد پولی که بابت قرض داده اید، باید بتوانید ثابت کنید که این پول بابت قرض بوده است. همین طور است در مورد خودرو که باید اثبات شود پول خودرو را داده و ماشین را خریده اید.
در مورد دخترتان عرض شود که حضانت فرزند تا هفت سالگی با مادر و پس از آن با پدر است مگر اختلاف ایجاد شود که در این صورت دادگاه با توجه به مصلحت کودک تصمیم گیری می کند. اگر پدر مشکلی هم‏چون اعتیاد و یا فساد اخلاقی و این قبیل مسایل نداشته باشد، حضانت فرزند را پس از هفت سالگی به پدر واگذار می کنند.
موفق باشید!

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}