سلام! 
چند سوال داشتم. مادر ما خیلی زود فوت کرده است. ما پنج خواهر و برادر هستیم. پدرم بعد از مرگ مادرم دوباره ازدواج کرد. ایشان تقریبا 20سال پیش شروع به احداث مرغ‏داری کرد ولی چون تعاونی بود، مجبور شد برادر بزرگم از مادر خودم را هم شریک کند. الان 20 سال است که برادرم خارج از ایران زندگی می کند و قصد برگشت هم ندارد. تازه فهمیدیم که پدرم سه دانگ از سهم خودش را از این مرغ‏داری به اسم زنش کرده و ما را از آن محروم کرده است. وقتی به او گفتیم، گفت بروید از برادرتان سهم بگیرید. در این مدت زن بابام و بچه هایش از مرغ‎داری بهره برداری می کنند. سوال من این است که آیا ما می توانیم الان که پدرم زنده است، از سهم برادرمان استفاده کنیم؟ چون برادرم خودش این اجازه را به ما داده است. آیا می توانیم برای این مدت تقریبا 20 ساله که آن ها جوجه ریزی کرده اند، سود مرغ‎داری را بخواهیم؟ آیا پدرم می تواند من و خواهر و برادرهای دیگرم را از ارث (مرغ‏داری )محروم کند؟ چون سند را به اسم زنش کرده است تا به ما چیزی نرسد. مادرم و خواهرم شهید شده اند. پدرم حقوق خواهرم را می گیرد و برای خانمش حساب باز کرده است و به حساب او می ریزد. این در حالی است که هم خواهرم و هم برادرم واقعا به این پول نیاز دارند.

سلام!
در مورد مرغ‏داری، عرض شود که چون برادرتان در آن شریک است، فقط خودش می تواند سودش را از پدرتان بخواهد. فقط اگر ایشان مایل است شما از سود آن استفاده کنید، بهتر است از طریق کنسول‎گری ایران در کشور محل اقامتش، منافع سهم خود از مرغ‎داری را به شما واگذر کند. نسبت به سهم پدرتان که به اسم خانمش است اما نمی توانید سود مطالبه کنید.
در مورد مساله ارث، شما از تمام اموالی که حین فوت به نام پدرتان باشد، ارث خواهید برد. اما اگر قسمتی از اموالش را به همسرش یا فرد دیگری منتقل کرده باشد، دیگر شما از آن قسمت ارث نخواهید برد ولی از مابقی اموال بر اساس مقررات ارث می برید.
مساله دیگر این که محروم کردن از ارث ممکن نیست. یک فرد فقط می تواند نسبت به یک سوم اموالش وصیت کند و نسبت به مابقی بر اساس قوانین عمل می شود؛ یعنی وصیت بیش تر از یک سوم اموال درست نیست. توجه کنید که این در مورد وصیت است؛ یعنی پدرتان تا وقتی زنده است، می تواند تمام اموال خود را یه نام خانمش یا هر کس دیگری بکند.
موفق باشید.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}