سلام و خسته نباشید. من سیتیزن استرالیا هستم و با پناهندگی سیاسی در درگیریهای ۸۸ به اینجا آمدم. پدرم اخیرا فوت کرده و می‌خواهم بدانم از نظر قانونی اگر من با پاسپورت ایرانی به ایران برگردم و بتوانم دو باره از ایران خارج بشوم آیا دولت استرالیا میتواند سیتیزنی من را لغو کند؟

 

پاسخ  :  مخاطب محترم سلام . دولت استرالیا نمی تواند به بهانه سفرشما به ایران شهروندی شما را باطل کند زیرا مطابق بند " ج " ماده 1  کنوانسیون 1951 ژنو مربوط به وضعیت پناهندگان،  اشخاصی که کنوانسیون درمورد انها  اجرا نخواهد گردید عبارتند از 1- شخصی‌ که‌ داوطلبانه‌ خود را مجدداً تحت‌ حمایت‌ کشور متبوع‌ خویش‌ قرار دهد 2- شخصی که داوطلبانه‌ برای‌ سکونت‌ به‌ کشوری‌ بازگردد که‌ به‌ علت‌ ترس‌ از شکنجه‌ قبلاً آن‌جا را ترک‌ گفته‌ یا در خارج‌ از آن‌ بسر می‌برده‌. بنابراین اگر شما در مرحله پناهندگی بودید و صرفا اقامت موقت یا دائم کشور استرالیا داشتید با سفر به ایران مفاد کنوانسیون  1951 ژنو مربوط به پناهندگان درمورد  شما اجرا نمی گردید و دولت استرالیا می توانست  پناهندگی و اقامت شما را به استناد  بند " ج " ماده 1  کنوانسیون ژنو باطل کند اما از انجا که شما دیگر پناهنده نیستید و شهروند کشور استرالیا محسوب می شوید و دارای پاسپورت استرالیایی هستید بنابراین سفر شما به ایران مانند سفر یک شهروند استرالیایی به ایران محسوب می شود که نمی تواند مورد ایراد دولت استرالیا قرار بگیرد . با این حال بهتر است در این مورد با یک وکیل مهاجرت در استرالیا نیز مشورت کنید . موفق باشید .

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}