سلام؛
چند ماه پیش با آقایی آشنا شدم که حالا پیشنهاد ازدواج به من داده است. اما می گوید چون فعلا شرایط ازدواج ندارد و نمی خواهد هم بدون ازدواج رابطه داشته باشیم، ابتدا عقد موقت کنیم و بعد آن را تبدیل به دائم می کنیم. من هم شرط گذاشتم در صورتی قبول می کنم که تعهدنامه در محضر بنویسد که بعد از یک سال، عقد دائم انجام شود. می خواستم بپرسم آیا این راه خوبی است و یا شما راه مطمئن دیگری پیشنهاد می کنید؟ واقعیت این است که پیش از این من یک ازدواج ناموفق داشته ام و نمی توانم اعتماد کنم که ایشان بعد از یک سال ازدواج دائم کند.

سلام؛
عرض شود که برخی مسایل قابل توافق نیستند و یکی از این مسایل، الزام به ازدواج است. یعنی اگر شخصی تعهد به ازدواج بدهد هم این تعهد باطل است و اثری ندارد. طبق ماده ۱۰۳۵ «قانون مدنی»، وعده ازدواج ایجادعلقه زوجیت نمی کند اگرچه تمام یا قسمتی ازمهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده، پرداخته شده باشد. بنابراین، هریک از زن ومرد مادام که عقد نکاح جاری نشده باشد، می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند.
بنابراین، اگر آقا در دفترخانه هم تعهد بدهد که با شما ازدواج دائم خواهد کرد، این تعهد باطل خواهد بود و در آینده شما نمی توانید ایشان را ملزم به ازدواج کنید. با این اوصاف، هیچ راهی برای این که شما قانونا بتوانید ایشان را به ازدواج دائم ملزم کنید، وجود ندارد.
موفق باشید.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}