با سلام؛
من 40 سالم است و چهار سال پیش از همسرم جدا شدم. تقریبا یک سال پیش بعد از آشنایی با خانمی، ایشان را عقد موقت کردم. حالا مدت این عقد رو به پایان است اما خانم من را تحت فشار گذاشته است که باید برویم عقد دائم بکنیم وگرنه می روم شکایت می کنم چون به گفته خودش، به هوای عقد دائم راضی به صیغه شده است. واقعیتش، وقتی که ما عقد موقت کردیم، یک حرفی بین مان شد که بعد می رویم این عقد موقت را تبدیل به دائم می کنیم و من هم به هر حال یک جوری قبول کردم. اما اصلا جدی نبودم. یعنی وسط حرف گفتم که باشد، بعد از یک سال می‌رویم عقد دائم می کنیم. اما خدا شاهد است که فکر نمی کردم خانم هم جدی گفته باشد. من قصد ندارم چنین کاری بکنم. حالا می خواهم بدانم که آیا این خانم می تواند از من شکایتی بکند و آیا من مجبور هستم او را به عقد دائم خود در آورم؟

سلام!
خدمت تان عرض شود که بر اساس «قانون مدنی» ایران، وعده ازدواج الزام آور نیست و از این بابت نمی توان کسی را که وعده ازدواج داده است، مواخذه کرد. به همین دلیل با فرض اثبات این که شما چنین قولی را داده اید نیز از لحاظ قانون ملزم به عقد دائم نیستید. از این بایت خانم نمی تواند شکایت یا دعوایی علیه شما مطرح کند.
موفق باشید.

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}