سلام؛
من یک سوالی داشتم. پسر من سه ماه است که سربازی رفته. یک فرمانده دارند که آن ها را خیلی اذیت می کند. به دلیل همین اذیت ها، پسرم خیلی به هم ریخته است و حتی صحبت از فرار می کند. پدرش می گوید بگذار سختی بکشد. چند وقت پیش همین فرمانده به پسر من توهین کرده و فحش های خیلی بد و رکیکی به او داده چون پسرم درست سر صف نایستاده بود. بعد در هوای سرد ایشان را مجبور کرده است سینه خیز برود. سوال من این است آیا این طور برخورد با سربازها قانونی است و اگر نیست، چه کاری می شود انجام داد؟

 

با سلام!
اذیت و آزار سربازها و اهانت به آن ها ممنوع است. در مکان های نظامی معمولا تنبیه هایی مثل سینه خیز یا موارد دیگر وجود دارد که برخلاف قانون نیست اما اهانت و توهین و یا ضرب و جرح ممنوع بوده و جرم است. ماده 49 «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح» صراحتا ذکر کرده است: «هر یک از فرماندهان و مسؤولان نظامی به افراد تحت امر خود اهانت و یا ‌خارج از محدوده اختیارات فرماندهی و آیین‌نامه انضباطی، آن ها را تنبیه کند، به حبس از ‌دو ماه تا یک سال محکوم می شود و هرگاه به موجب قوانین جزایی دیگر مستلزم حد یا قصاص یا‌ دیه باشد، به آن مجازات نیز محکوم خواهد شد.»
بنابراین، پسرتان می تواند به دادسرای نظامی علیه فرمانده اش شکایت کند. البته باید بتواند از طریق شاهد توهین ها را اثبات کند که معمولا این کار مشکلی است.
موفق باشید.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}