سلام. من ۲۴ سال دارم. در سن ۱۷ سالگی ازدواج کردم اما به دلیل اینکه شوهرم خیلی مرا اذیت می کرد و معتاد بود پس از یک سال که از عقدمان گذشت و قبل از عروسی طلاق گرفتم. سه سال بعد از طلاق دوباره این آقا آمدو گفت که مواد را ترک کرده و اصلاح شده است. پدر من فوت کرده و خواهر برادری هم ندارم و فقط مادرم را دارم. مادرم مخالفت کرد و من هم مخالف بودم اما چند ماه همینطور رفت و آمد کرد و التماس می کرد که من باهاش ازدواج کنم. ظاهرش هم نشون می داد که دیگر مصرف نمی کند. به هر حال من گولش را خوردم و باهاش دوباره ازدواج کردم و به خانه مشترک رفتیم. ایشون مواد رو ترک کرده بود اما یک قرصهایی می خورد و به کتک کاری هم ادامه می دهد. از مادرم نمی توانم کمک بگیرم و کس دیگه ای را هم ندارم. اشتباه خودم بوده دوباره باهاش ازدواج کردم. می خواهم بدانم جایی وجود دارد که من به آنجا بروم؟ آیا می توانم دوباره طلاق بگیرم؟

 

سلام! در مورد جا برای اسکان عرض شود که می توانید با شماره ۱۲۳ که مربوط به اورژانس اجتماعی است تماس بگیرید و خواهان اسکان در خانه های امن باشید. در برخی از شهرستانها خانه های امنی جهت اسکان برخی زنان و دختران قربانی خشونت خانگی وجود دارد. این مکانها تحت شرایطی به صورت موقت این گونه خانمها را جای می دهند. در مورد طلاق عرض شود که اینکه چون شما قبلا از این آقا طلاق گرفته اید دیگر تقاضایتان پذیرفته نمی شود درست نیست. بر اساس قوانین در صورت وجود داشتن موقعیت عسر و حرج شما می توانید طلاق بگیرید. ضرب و جرح مستمر از مصادیق عسر و حرج می باشد. اگر آثاری از ضرب و جرح بر بدنتان باقی است بهتر است به پزشکی قانونی بروید و گزارش بگیرید. موفق باشید!

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}