با سلام؛
یک پدر پیر دارم که بیمار است. ما سه برادر و یک خواهر هستیم. پدر من چند ماه قبل وصیت نامه‌ای نوشت و نسبت به اموالش تعیین تکلیف کرد. یک قسمتی را هم به یک سازمان خیریه‌ای در شهرستان‌مان اختصاص داده است. با توجه به این که پدرم برای برادر بزرگ‌ترم چند سال پیش خانه‌ای خرید، سهم کمتری برای او در نظر گرفت. برادرم چند روز پیش آمده و با تهدید و زور وصیت‌نامه را گرفته و پاره و به پدرم توهین کرده است. ما خیلی از رفتار او ناراحت هستیم. می‌خواستم ببینم آیا می‌توانیم از دستش شکایت کنیم؟

 

با سلام؛
در ماده ۶۶۸ «قانون مجازات اسلامی» آمده است: «هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او ‌یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
بر اساس این ماده، امکان شکایت وجود دارد. اما توجه کنید فقط پدرتان حق شکایت دارد نه شخص دیگری. به احتمال بسیار وصیت‌نامه پدرتان دستی بوده است. اگر این طور است، بهتر است پدرتان وصیت‌نامه رسمی در دفترخانه تنظیم کند. در این حال، یک نسخه از آن همیشه در دفترخانه باقی خواهد ماند. ضمنا توجه کنید وصیت فقط تا یک سوم اموال نافذ است؛ یعنی مازاد بر یک سوم بر اساس مقررات مربوط به ارث تقسیم می‌شود نه وصیت‌نامه متوفی. مگر این که وراث قبول کنند. به همین دلیل، اگر پدرتان می‌خواهد نسبت به کل اموالش تعیین تکلیف کند، می‌تواند قبل از مرگ اموالش را تقسیم کند.
موفق باشید.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}