پاسخ به سوالات حقوقی شهروندان توسط موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل

موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل و پژوهشگر حقوقی است که اکنون در ترکیه زندگی می‌کند. این وکیل به ۱۰۰ سوال حقوقی از سوی شهروندان ایرانی در بخش‌های قوانین «بازداشت و دستگیری»، «تفتیش و بازرسی منزل»، «ضبط وسایل»، «تحقیقات در مرحله بازپرسی و دادسرا» و «محاکمه در دادگاه بدوی» پاسخ داده است. این پاسخ‌ها براساس قوانین جاری ایران نوشته شده است که در بسیاری از موارد ماموران بازداشت و مسوولان قضایی توجهی به اجرای آن ندارند. بااین حال شناخت و آگاهی شهروندان از قوانین حقوقی می‌تواند در شرایط حساس پشتوانه‌ای برای آنها باشد و ماموران و نهادهای بازداشت‌کننده را وادار به پاسخگویی کند.

پرسش: قاضی مسوول رسیدگی به پرونده یک متهم سیاسی چه وظایفی نسبت به متهمی‌که در بازداشتگاه‌های امنیتی تحت بازجویی است، دارد؟

قاضی رسیدگی کننده به پرونده لازم است بر وضعیت متهمانی که در بازداشتگاه‌های امنیتی بازجویی می‌شوند و هم‌چنین بر رفتار ماموران امنیتی نظارت کند. در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی آمده است: «محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه‌های نیروهای ضابط یا دستگاه‌هایی که به موجب قوانین خاص وظایف آن‌ها را انجام می‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.»
هم‌چنین ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی تاکید کرده است: «علاوه بر قاضی رسیدگی كننده به پرونده، دادستان یا نماینده وی مكلفند حداقل هر ۱۵ روز یك بار از بازداشتگاه‌های مذكور بازدید به عمل آورده و گزارش آن را به رییس قوه قضاییه اعلام نمایند.»


براساس تعریف آیین‌نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی: بازداشتگاه امنیتی محل نگهداری متهمانی است كه به لحاظ حساسیت‌های امنیتی و نظامی و با قرار كتبی مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی تا اتخاد تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شوند و تحت‌نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور كه در این آئین‌نامه به اختصار « سازمان» نامیده می‌شود اداره خواهد شد. این ماده قانونی همراه با تبصره‌های گوناگون است.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}