سلام؛
یک سوال حقوقی داشتم. من از دو وکیل شنیده‌ام که زن از اموال غیرمنقول شوهر بعد از فوت، به قیمت زمان فوت شوهر ارث می‌برد. پدر من از سرطان فوت کرد. در ۹ ماه آخر عمرش با یک خانم جوان ازدواج کرد اما بعد حالش خیلی بد شد و فراموشی گرفت. پدرم به همه گفته بود که اگر خوب بشوم، طلاقش می‌دهم. نصف یکی از خانه‌هایش را به نامش کرده بود که بعضی‌ها می‌گویند به عنوان مهریه این کار را کرده اما جایی ثبت نشده بود. فقط می‌خواستم بدانم چیزی که شنیده‌ام، راست است یا نه؟ 

 

با سلام؛
اصولا زن از قیمت ملک ارث می‌برد؛ یعنی اگر ورثه قیمت ملک را پرداخت کنند، دیگر از اصل و عین آن ارث نمی‌برد. اگر پرداخت نکنند، از اصل آن ارث می‌برد. قیمت زمان پرداخت ملاک است نه زمان فوت. یک هشتم از کلیه اموال پدرتان به همسرش می‌رسد. ضمنا نصف خانه که در زمان حیات پدرتان به خانمش منتقل شده، دیگر متعلق به ایشان است و جزء میراث محسوب نمی‌شود. اما اگر پدرتان شفاهی نصف ملک را به نام خانمش کرده باشد، خانم باید بتواند این را اثبات کند که آن هم بسیار دشوار است. اگر ثابت شود بابت مهریه بوده است که مشکلی نیست اما اگر ثابت نشود، خانم می‌تواند علاوه بر سهم‌الارث خود، مهریه‌اش را نیز از اموال پدرتان مطالبه کند.
موفق باشید.

 

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}