با سلام؛ شش ماه مانده بود که خدمت من تمام شود، من را به یک پادگان دیگری منتقل کردند. خیلی من را مورد آزار و اذیت قرار دادند. فرمانده هر روز به من توهین می‌کرد و به کارهای نظافت می‌فرست. همه‌اش هم سر درگیری من با فرمانده قبلی بود. خلاصه من از پادگان حدود یک ماه است که فرار کرده‌ام. می‌خواستم ببینم مجازاتم چیست و به نظر شما چه کار باید کنم؟

با سلام؛
بر اساس ماده ۵۹ «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح»، اگر سرباز وظیفه ۱۵ روز‌ متوالی، بدون داشتن عذر موجه مرتکب غیبت شود، فراری محسوب و مجازاتش سه ماه تا یک سال حبس یا سه ماه تا یک سال اضافه خدمت است. اما در ماده بعدی آمده است: «[اگر سرباز] برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت ۶۰ روز ‌از شروع غیبت مراجعت نماید، بدون ارجاع پرونده به مرجع قضایی، در مقابل هر روز‌ غیبت و فرار، دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده می‌شود. این اضافه خدمت‌ بیش از سه ماه نخواهد بود.» 

بنابراین، شما حتما باید به پادگان مراجعه کنید. با توجه به این که از غیبت‌تان ۶۰ روز نگذشته است، نهایتا دو ماه اضافه خدمت خواهید داشت. اما اگر مراجعه نکنید، ممکن است به حبس هم محکوم شوید.
موفق باشید. 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}