سلام؛ 
در مورد این طرحی که در مورد اینترنت ارایه داده‌اند، سوال داشتم. در خبرها خواندم که قرار نیست در صحن علنی مجلس شورای اسلامی این طرح بررسی شود. می‌خواستم ببینم این مساله تا چه حد قانونی است؟ چرا طرح مهمی مثل این نباید در صحن علنی بررسی شود؟

با سلام؛
در اصل ۸۵ «قانون اساسی» آمده است: «مجلس‏ نمی‌‏تواند اختیار قانون‌گذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند. ولی‏ در موارد ضروری‏ می‌تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏، به‏ کمیسیون‌ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند. در این‏ صورت‏، این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‌نماید، به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‌شود و تصویب‏ نهایی‏ آن‌ها با مجلس‏ خواهد بود.» 

همان‌طور که از متن این اصل پیدا است، فقط در موارد ضروری می‌توان تصویب قوانین را به کمیسیون‌ها واگذار کرد. گرچه تعریفی از موارد ضروری در این قانون ارایه نشده است اما به نظر می‌رسد ضرورت، یعنی وضعیت به طوری باشد که امکان تصویب قانون از طریق صحن علنی ممکن نباشد یا موجب ضرر قبال توجهی باشد. در مورد این طرح، این مساله مطرح نیست. بنابراین، ارجاع چنین قوانین مهمی به کمیسون‌ها، خلاف قانون اساسی به نظر می‌رسد. 

موفق باشید. 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}