سلام و عرض ادب؛ 
من یک سوالی در رابطه با اعتبار تقسیم‌نامه‌های دستی دارم. ما یک زمینی داریم که هفت ورثه (سه پسر و چهار دختر) دارد. در این زمین، بنایی قدیمی وجود دارد که طبق توافق بین وراث، در ازای پرداخت مبلغی، به یکی از ورثه واگذار شده است. در این بین، تقسیم‌نامه‌ای دستی توسط همان ورثه‌‌ نوشته و در آن مشخصا قید شده که تقسیم‌بندی به همان شکل مورد توافقِ ورثه انجام شده است و هیچ ادعای دیگری قابل پذیرش نیست. هر هفت ورثه هم آن را تایید و امضا کردند. سپس این برگه به تایید شورای محل رسید و توسط شورا مهر و امضا شد. فرزندان یکی از اولاد ذکور موافق تقسیم‌بندی انجام شده نیستند و مدعی شده‌اند که پدرشان دچار زوال عقلی است و صلاحیت انجام این کار را ندارد و بنابراین، تمامی توافقات با این شخص، از جمله توافق بر سر بنای موجود در زمین، فاقد اعتبار است و ارزش قانونی ندارد. این ادعا در صورتی مطرح شده است که وراث دیگر (برادران و خواهران این ورثه) شاهد و ناظر بر سلامت عقلی او بوده و آن را تایید می‌کنند. 
سوال بنده این است که با توجه به کهولت سن این ورثه، آیا پس از فوت او، فرزندانش می‌توانند با ارایه مدارک پزشکی ساختگی، اقدام به ابطال توافقات انجام شده کنند؟ اگر بله، راه‌کار برای مقابله با این موضوع چیست؟


 
با سلام؛ 
خدمت شما عرض شود که اصل بر این است که آن تقسیم‌نامه دستی معتبر است و ورثه‌ای که ادعا می‌شود زوال عقل داشته، سالم بوده است و اگر ادعایی مطرح بشود، باید این ادعا ثابت شود. با توجه به این که از تقسیم‌نامه چندین سال گذشته، بسیار بعید است که بشود چنین ادعایی را اثبات کرد چون ملاک، حین امضا است. ضمن این که امضا کنندگان می‌توانند شهادت دهند که اشخاص در سلامت عقل این کار را کرده‌اند. با این وجود، اگر همان وارث خودش راضی باشد، می‌توانید تقسیم‌نامه را دوباره در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کنید. به هر حال، قانونا جای نگرانی وجود ندارد.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}