با سلام؛

من دو سال پیش با یک آقایی ازدواج موقت کردم. مدت عقد هم سه ساله است. من باردار شدم. عقد را در یک دفتر ازدواج موقت در قم خواندیم و فقط یک کاغذ غیر رسمی به ما دادند. من در اینترنت تحقیق کردم و متوجه شدم این کاغذ به معنای ثبت رسمی نیست. به شوهرم جریان را گفتم، می‌گوید لزومی به ثبت رسمی ندارد و اصلا عقد موقت را ثبت رسمی نمی‌کنند. آیا حرف او درست است؟ آیا ثبت نکردن عواقبی در آینده برای بچه و خودم خواهد داشت؟

با سلام؛ 

خدمت‌تان عرض شود که اصولا ثبت عقد موقت الزامی نیست اما اگر زوجه باردار شود، ثبت عقد ضروری است و اگر شوهر نسبت به ثبت اقدام نکند، مجرم خواهد بود و می‌توان علیه او شکایت کیفری کرد. بنابراین شما می‌توانید در مرحله اول از طریق ارایه یک دادخواست حقوقی مبنی بر الزام زوج به ثبت عقد موقت اقدام کنید. شوهرتان مجبور است عقد را ثبت کند و اگر نکرد، به حکم دادگاه عقدتان ثبت خواهد شد. 

اما در مورد سوال دوم‌تان عرض شود که اگر برگه‌ای که نشان دهد شما در عقد موقت شوهرتان هستید را در دست دارید، در صورت عدم ثبت هم با مشکلی مواجه نخواهید شد. ثبت ازدواج صرفا به دلیل اثبات رابطه زوجیت است و تاثیری بر وضعیت حقوقی فرزند نخواهد داشت. توجه کنید ثبت عقد موقت به معنای دایمی شدن آن نیست؛ یعنی در صورت ثبت هم عقد شما موقت است و بعد از اتمام مدت رابطه، زوجیت قطع خواهد شد؛ مگر این که با رضایت زوجین تمدید شده و یا عقد دایم انجام شود. 

موفق باشید.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}