رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران، به دلیل آنچه ناتوانی‌اش در دروغ گفتن عنوان کرده، از ریاست فدراسیون کشتی ایران استعفا داد. 

طی ماه‌های اخیر فشار اتحادیه جهانی کشتی و کمیته بین المللی المپیک روی فدراسیون کشتی ایران افزایش یافت. پس از آنکه علیرضا کریمی در رقابت های جهانی زیر ۲۳ سال جهان مقابل حریف اسرائیلی خود رقابت نکرد، کشتی ایران در خطر تعلیق قرار گرفت. 

رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی و عضو هییت رییسه اتحادیه جهانی کشتی موفق شد خطر تعلیق کشتی ایران را رفع کند، اما به صراحت گفت که دیگر مجامع بین المللی  در قبال رقابت نکردن ورزشکاران ایرانی مقابل حریفان اسرائیلی مماشات نمی‌کنند. 

خادم گفته بود کسانی  که مخالف رقابت ورزشکاران ایرانی با حریفان اسرائیلی هستند, پشت ورزشکاران ایران پنهان شده اند. 

رسول خادم در نامه استعفای خود با این ادعا که "اگر برای بقای خودم می آمدم هرگز استعفا نمی دادم" نوشته است که استعفای او نه از سر فروتنی که بگاز روی ناتوانی برای حل مشکلات موجود است.

او در بخش پایانی استعفای خود نوشته: "آرزو داشتم کشتی نه بعنوان یک رشته ورزشی، بلکه بعنوان یک فرهنگ در تاریخ مناسبات اجتماعی در ایران، همواره در کنار مردم بماند و وسوسه های مادی، قهرمانان ملی آنها را از دردواره های جامعه جدا نکند." 

براساس شنیده ها, مراجع تقلید و رهبر ایران همچنان از مخالفان جدی مبارزه ورزشکاران ایران با نماینده های اسرائیل هستند.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}