روز گذشته نامه «مهدی کروبی»، یکی از رهبران «جنبش سبز» خطاب به حسن روحانی منتشر شد. کروبی در این نامه از رییس جمهوری ایران خواسته است کاری کند تا او در دادگاه به شکل علنی محاکمه شود.

این اولین نامه‌ای است که از سوی یکی از رهبران جنبش سبز خطاب به رییس جمهوری ایران نوشته می شود. کروبی در این نامه تاکید کرده نتیجه دادگاه علنی را بدون در نظر گرفتن حق تجدید نظر می‌پذیرد. «ایران‌وایر» در این باره از دکتر «صادق زیبا کلام»، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران پرسیده است:

محتوای نامه را چه گونه ارزیابی می‌کنید؟

ایشان خواستار برگزاری دادگاه علنی شده‌اند اما هر بار که این بحث مطرح شده، تندروها با اشاره به این که گناه آن‌ها آن قدر بزرگ است که به اعدام محکوم می‌شوند و حصر در حق آن‌ها لطف است، پاسخ داده‌اند.

آیا اساسا در مورد این مساله از دست آقای روحانی کاری بر می‌آید؟

فکر می‌کنید این نامه تغییری در وضعیت آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد ایجاد کند؟

با این حساب، امیدی به رفع حصر نیست؟

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}