تجمعی اعتراضی توسط  جمعی از دانشجویان در مقابل سفارت اتریش و در اعتراض به دیدار اخیر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا با با نرگس محمدی و گوهر عشقی٬ مادر ستار بهشتی برگزار شد.
 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}